Регистрация при (GP) в Англия

Ако сте гражданин на Великобритания, дори и да сте чужденец, имате право да се регистрирате при общопрактикуващ (личен) лекар.

Можете да изберете при кой личен лекар (GP) да се регистрирате. Обаче, общопрактикуващият лекар (GP) не е длъжен да ви приеме и, ако вземе такова решение, не е нужно да ви дава някакво обяснение.

Можете да поискате списък с местните общопрактикуващи лекари от PCT или от местния съвет по обществено здравеопазване в Уелс.

Също така, можете да намерите информация за общопрактикуващи лекари от NHS Direct и NHS Direct online (0845 4647; www.nhsdirect.nhs.uk в Англия или www.nhsdirec.wales.nhs.uk в Уелс).
Списъкът описва предлаганите услуги от общопрактикуващия лекар (GP), а може също да съдържа информация за това дали се предлагат някакви алтернативни терапии в рамките на лекарската практика.
Може също да съдържа информация за лекарския график, дали съществува система за приемни часове и дали има някакви специални клинични направления в лекарския кабинет.
В кабинета на общопрактикуващия лекар (GP) трябва да си носите медицинския картон, за да се регистрирате при личен лекар по ваш избор. Трябва да попълните част “А” от картона и да го предадете на лекаря или на медицинския състав. Общопрактикуващият лекар (GP) може да пожелае да ви види преди да се съгласи да ви регистрира. Той ще препрати медицинския картон до PCT (или местните власти по здравеопазване в Уелс), които ще ви изпратят нов медицински картон.
Децата под 16-годишна възраст трябва да бъдат регистрирани от родителите им, но не е необходимо да се регистрират при същия личен лекар (GP) като останалата част от семейството.
Ако пребивавате във Великобритания за по-малко от 3 месеца, можете да поискате временна регистрация при личен лекар (GP). Също така, можете да се регистрирате временно, ако пътувате из страната и нямате постоянен адрес.
Щом като регистъра на общопрактикуващият лекар (GP) не е запълнен, или не живеете далече за домашни посещения, малко вероятно е да ви се откаже регистрация. Обаче, ако ви се откаже, общопрактикуващият лекар (GP) не е длъжен да дава обяснения.
Ако сте успял/а да се регистрирате при личен лекар (GP), трябва да се свържете с местните PCT. Трябва да изпратите медицинския си картон заедно с писмо, описващо имената на общопрактикуващите лекари, които са отказали да ви регистрират, както и имената на общопрактикуващите лекари, при които вие предпочитате да не бъдете регистриран/а.
PCT ще се опитат да намерят общопрактикуващ лекар (GP), който е готов да ви приеме. Не е задължително това да бъде лекар по ваш избор. Щом като сте прехвърлен/а към даден общопрактикуващ лекар (GP), той трябва да ви приема и лекува, но може да ви премахне от списъка си по всяко време, без да дава обяснения.
В такъв случай PCT ще трябва да ви намерят друг лекар. PCT не могат да ви помогнат при намирането на личен лекар (GP), ако вече сте се регистрирал/а при друг.

BG Media London