Self employed (UTR) в Лондон

Регистрация като самонаето лице (self employed)  в данъчната служба (Таx Office).

Необходимо е да имате издаден NI Number.

Ще получите писмо с вашия UTR номер след около 25-30 дни на домашния си адрес.

Бързо, коректно, ниски цени.

Доверете се на професионализма!

Alex Development 

Прием: 9 – 6  делник

07786 967299 , 07872 309344

www.alexdevelopments.co.uk

www.e-vesti.co.uk