Bg Pasport

1458 души са получили българско гражданство за първите два месеца на годината

1458 души са получили българско гражданство за първите два месеца на тази година, съобщиха от Комисията по българско гражданство към вицепрезидента.

Най-много български паспорти са получили граждани от Република Северна Македония.

От началото на годината  е възстановено гражданството на 231 души, 7 са освободените от българско гражданство по тяхно желание, съобщи Димитър Здравков – член на Комисията по гражданство към вицепрезидента:

“За тези първи два месеца издадени са укази за даване на гражданство за 1458 лица.”

Запазва се тенденцията от предходни години за силен интерес към български паспорти от граждани на Република Северна Македония.

“През 2020 година с издадените от вицепрезидента 279 указа е променено гражданството на близо 19 хиляди души.”. каза Здтавков. 

142 са указите за придобиване на българско гражданство или за близо 16 хиляди лица. Най-много български паспорти са получили граждани на Република Северна Македония, показва анализът от миналата година:

“Над 55% от общо издадените укази касаят такива лица или това са близо 10 хиляди души. Следвани от граждани на Украйна – близо 2 хиляди, Република Сърбия – около 1200, Молдова, Албания и Турция.”

Димитър Здравков опроверга твърдението, че процедурата по получаване на гражданство е тромава и бавна.

“Това не е така и законодателят е определил една разумна времева рамка съобразно важността на процедурата. Например, когато едно лице подаде своите документи в Министерство на правосъдието, за да започне процедурата, минават за различните законови основания, на които се кандидатства, между 6 и 18 месеца, до момента, в който министърът на правосъдието следва да направи своето предложение до президента.”

Преди това има процедура по съгласуване със службите за сигурност, а всеки отделен случай се разглежда от специално създаден Междуведомствен съвет по гражданство, в който участват различни институции. След становището на съвета министърът на правосъдието прави предложение до президентството.

“И ние тук е президентството извършваме още една допълнителна проверка, за да може преди да постави подписа си, вицепрезидентът да има максималния обем от информация”, обясни Димитър Здравков.