4 оригинални въпроса на интервю за работа в Англия

Ако бяхте животно, какво щяхте да бъдете? Въпросите в интервю за работа в Англия стават все по- странни!

Провокативните, предизвикателни и меко казано странни въпроси по време на интервю за работа в Англия набират все по-голяма популярност сред работодателите.

Сякаш работодателите все по-усърдно се стремят да отделят зърното от плявата.

За работодателите става все по-трудно да преценят доколко кандидатите са подходящи използвайки стандартните въпроси..за това измислят нови.

Вижте ги и с ръка на сърцето преценете ще отговорите ли така че да задоволите очакванията на евентуалния си бъдещ работодател:

1. Как ще сложите жираф в хладилник?

(Въпросът е зададен от интервюиращия в инвестиционна банка в Лондон за работа като специалист по продажбите)
Този въпрос е изпитание за творческите умения на кандидата, включително и това как един кандидат може да реши трудни и дори необичайни предизвикателства, които биха могли да възникнат по време на работа. Кандидатите трябва да мислят чрез отговор на глас.
Не забравяйте, че интервюиращият се интересува повече от това как ще стигнете до отговора, отколкото от самия отговор.
Възможен отговор:
„Моля за повече подробности за и детайли, например колко голям е жирафът? Колко голям е хладилникът? Намираме ли се в страна където, убиването на жирафи е законно или не?“
Търсенето на факти и повече информация, преди вземане на окончателно решение може да бъде предимство.

2. С кого бихте се сбили – с патица, голяма колкото кон или със 100 коня големи, колкото патица

(Въпросът е зададен на интервю в минна компания в Лондон)
Въпросът изглежда смешен, но всъщност е забавен начин да се тества креативността и дедуктивното мислене на кандидата, което изисква да се направят реалистични предвиждания и препоръки за най-добрия начин на действие. Крайният резултат е много по-маловажен от процеса на мислене.
Възможен отговор:
Позволете на интервюиращия да проследи всяка стъпка от вашите разсъждения.
„Е, допускам, че всяко от животните би могло да ме убие, но ще помисля първо, доколко са агресивни. Конете могат да хапят и ритат, дори и да са малки, да бъдеш преследван от много коне не дава особени шансове за бягство.”

3. По колко начина можете да извадите игла от купа сено

(Този въпрос е бил зададен от интервюиращ за позицията на старши Java разработчик в международна банка в Лондон)
Този въпрос е още един пример за интервюиращ тестване на способността на кандидата да реши проблемите креативно. Помислете за отговор на глас.
Възможен отговор:
„Да видим какво можем да намерим! Като начало можем да боядисаме сеното, за да открием по-лесно иглата. Да различиш злато и сребро е трудно, но ако сеното е зелено лилаво или червено би било по-лесно. „
Целта е проблемът да се погледне от различна гледна точка, да се открие ново решение.

4. Как бихте обяснили Facebook на баба си?

(Този въпрос е зададен от интервюиращ в софтуерна компания в Лондон)
Този въпрос кара кандидата да обясни сравнително сложно понятие. Тук се изпитва способността на кандидата да обясни понятието така, че то да бъде смислено и значимо за крайния потребител. Освен това кара кандидата да открие начин с нещо от миналото да обясни нещо от бъдещето. Това е съществена част от умението да продаваш.
„Моята баба използва Интернет, но не е запозната със социалните мрежи. Така че ще й кажа, че има начин да се свърже с близки и приятели чрез един сайт, който се казва Facebook. Там можеш да се информираш за новини и събития, които те интересуват. Искаш ли да ти покажа?„