Ако работодател на Острова ни излъже

В ситуация, когато вашият работодател отказва да ви изплати заплатите, които сте си заработили сте в пълното си право да го дадете под съд.

За да го направите обаче трябва да следвате и спазвате процедурите. Като за начало подайте молба до него, като го молите да ви изплати дължимото в срок от 28 дни. Ако молбата ви не бъде удовлетворена в дадения срок потърсете правата си по законов ред.

Направете си копие на молбата, защото тя може да се използва за доказателство в съда.

Нужно е да изготвите списък с приятели, които са запознати с проблема, че вашия работодател не ви изплаща заплатите, защото те ще бъдат привикани като свидетели по делото, ако се образува такова.

Ако вие спечелите делото ще ви бъдат изплатени заплатите, хонорарите и надниците, които ви се полагат, а също така и в някои случаи загубите по договорените възнаграждения. В съдът вие ще трябва да представите писмени доказателства, които могат да бъдат:


Копие от трудовия ви договор

Последният фиш от получената работна заплата
Документ, който показва колко изработени часа имате
Кореспонденция с работодателя за изплащането на заплатите ви
Копие от молбата ви до него за изплащане на дължимата сума
Документи, на които е показана каква сума ви дължи

За помощ се обърнете към адвокат или Агенцията по събиране на дългове (Debt Collecting Agency), а ако не можете да си позволите се обърнете към Бюрото за безплатни граждански съвети (Citizens Advice). При избор да се обърнете към Aгенциите по събиране на дълговете имайте в предвид, че те сами изпращат предупреждение на работодателя ви да ви изплати дължимата сума в определен срок.

Ако той не спази договореният срок и не изплати задълженията си към вас те подготвят необходимите документи и завеждат дело срещу него. За използването на услугите им ще трябва да заплатите такса около 10-20 процента от сумата, която ще ви бъде изплатена накрая.Също така ще трябва да заплатите съдебните такси и такса за обработване на документите ви.

Вие може да добавите тези суми към дължимата от работодателя ви( разноски по делото) и ако спечелите той ще трябва да ви изплати и тези пари. При използване на услугите на Бюрото по граждански съвети всичко ще ви бъде безплатно и в съда може да ви представлява лице от тази агенция. Ако решите да наемате адвокат ще трябва да заплатите хонорара му, но той също може да биде включен в исканата сума от работодателя ви, като разноски по делото.

Преди да заведете такова дело внимателно разгледайте документите, които притежавате и преценете риска който поемате. Има случай когато взимането за дължимото от работодателя е доста трудно достижима задача, поради факта, че той не разполага с пари в банковите си сметки и не притежава движимо и недвижимо имущество.

BG Media London

 


Posted

in

by

Tags: