Self Assessment Online Tax Return

Self Assessment | Tax Return

В края на всяка счетоводна година, всеки self-employed тряба да попълни Self Assesment.

Документът представлява данъчна декларация (Tax Return), която може са се попълни онлайн или на хартия.

По този начин вие осведомявате агенцията по приходите в UK (HM Revenue & Customs –HMRC) какви са вашите доходи и разходи, а също така печалби или загуби от продажба на определен инвентар. Чрез данъчната декларация вие също така можете да кандидатствате за финансова помощ или друг вид финансови облекчения.

Има крайни срокове за попълване и изпращане на данъчна декларация (Tax return); съответно има глоби и лихви ако документът се забави.

Ако изпращате Tax return попълнен на хартия, той трябва да достигне HMRC до полунощ на 31-ви октомври 2019.

Ако изпращате Tax return попълнен онлайн, той трябва да достигне HMRC до полунощ на 31-ви януари 2020.

Ще ви бъде наложена глоба, ако вашият Tax return не е получен навреме.

Как да получите Self Assessment tax return

Обикновено HMRC ви изпраща вашия формуляр за Self Assessment tax return през Април всяка година. Ако го попълвате онлайн, те ви изпращат писмо наречено “Бележка за Попълване”.

Ако по принцип изпращате Tax return, но ако бланката не е пристигнала до края на Април, трябва да се свържете с вашия местен Tax Office.

Ако не сте попълвали преди Tax return, ще трябва да попълните Self Assessment регистрационна форма преди да получите Tax Return. Ще ви е нужен National Insurance number преди да започнете.

Попълване на данъчна декларация(Tax Return) онлайн

Попълването на Tax Return онлайн има много предимства. Например, числата се пресмятат автоматично и веднага разбирате колко дължите или колко ви дължат.

Трябва да се регистрирате за HMRC Online Services преди да можете да попълвате онлайн.

Веднъж след като сте се регистрирали, можете да използвте Self Assessment услугата напълно безплатно.

Счетоводители

Попълването на Tax Return е сериозна задача. Българите, които не говорят английски, нямат необходимите счетоводни познания и не са запознати с данъчните закони на страната,  могат да се обърнат към професионални счетоводители, които ще попълнят документи им прецизно. Те ще изготвят вашия Tax Return срещу съответна сума, която е в повечето случаи е достъпна за всички.

Ако попълвате Tax Return сами, рискувате да ви бъде направена проверка. В случай, че това стане и се окаже, че сте изготвили данъчната си декларация неправилно, може да ви бъде наложена глоба.

Вече има нов режим за глобите, които могат да достигнат до 100% от дължимия данък. В такъв случай, данъкът се заплаща почти двойно (в зависимост от грешката на декларацията).

Alex Development 

07786 967299 , 07872 309344