Brexit: Следване във Великобритания след Brexit

Студентските заеми за гражданите на ЕС се премахват и таксите за обучение се изравняват с тези за гражданите от извън ЕС (които варират от £10 000 до £38 000 на година, като средната стойност е около £15 000 на година).

• Студентите ще трябва да кандидатстват за студентска виза (Tier 4) и да платят такса за кандидатстване от £348.

• При кандидатстването за виза ще се изисква доказателство, че студентът може да покрие таксите си за обучение за периода на курса си, както и разходите си за живот.

• Други изисквания ще са доказателство за владеене на английски (В2 или по-високо) и безусловна оферта за място в британски университет.

• Студентите ще имат право да работят във Великобритания до 20 часа на седмица по време на семестрите и на пълно работно време по време на ваканциите.

• След завършването на своя курс, студентите, придобили бакалавърска, магистърска или докторска степен, ще имат право да останат във Великобритания 6 месеца, през което време ще могат да си търсят висококвалифицирана работа и да кандидатстват за виза за висококвалифицирани работници. Досега, студентите от извън ЕС, придобили бакалавърска степен, имаха право да останат във Великобритания с цел търсене на работа за период от 4 месеца.

Източник: publishing.service.gov.uk

BG Media London