Child maintenance (детска издръжка)

Child maintenance се изплаща от родител, не резидент с цел да помогне за отглеждането на детето си.

Така че, ако се грижите за дете, чиито родители живеят някъде другаде – въпросния родител трябва да ви дава пари.

Child Support Agency може да изчисли и събере Child maintenance вместо вас.

Кой може да подаде документи за Child maintenance
Можете да поискате да ви бъде изчислена и събрана Child maintenance, ако някое от следните неща се отнася за вас:
• получавате Child Benefit;
• вие сте родител, който се грижи за детето си;
• вие сте родител, който не живее с детето си;
• вие сте човек, който се грижи за нечие друго дете.
Въведени са специални правила ако е налице някое от следните неща:
• грижите се за детето си и получавате Income Support или income-based Jobseeker’s Allowance;
• съществуват други уговорки за издръжка на детето ви;
• вие или другия родител живеете извън Великобритания.
В Шотландия, Child Support Agency може да приеме молба и от дете на възраст 12 или повече години – което може да подаде документи от свое име.

Кой не може да получи Child maintenance
Няма да поучите Child maintenance от родител, който е:
• студент редовно обучение (на лицензиран курс с минимум 12 часа седмично обучение);
• на възраст между 16 и 19 години на редовно, не висше образование (до A level, NVQ level 3 или еквивалент);
• в затвор;
• живее под държавна опека или в клиника и получава помощи, за да покрие разходите си.
Най-вероятно няма да успеете да накарате Child Support Agency да поеме случая около молбата ви за Child maintenance, ако въпросния родител живее извън Великобритания – освен ако не работи за работодател със седалище във Великобритания или служи на HM Armed Forces.

Каква сума получавате?
Сумата на Child maintenance, която трябва да бъде изплатена от родител, не резидент, обикновено зависи от:
• доходите му след облагане с данък;
• броят на децата, които имат право на издръжка;
• броят на други деца, живеещи с въпросния родител.
Можете да използвате ‘maintenance calculator’ на Child Support Agency, за да проверите каква сума ще получите.

Как се изплаща
Вашата Child maintenance ще бъде изплатена във вашата банкова, building society, Post Office® или National Savings сметка, която приема директни плащания. Или, може да бъде изплатена директно от чуждестранния родител на родителя, който се грижи за детето.

Влияние върху помощи или данъчни кредити
Child maintenance не влияе върху данъчните кредити. Ако получавате Income Support или Jobseeker’s Allowance, Child Support Agency ще подаде документи за Child maintenance от ваше име, освен ако не ги помолите да не го правят (известно като „решение за не взимане на участие”). Може да смятате, че „основателна причина” за подобно решение ще бъде риска от лошо влияние или прекомерно безпокойство за вас или децата ви, при положение че Child Support Agency се опитат да уредят Child maintenance. Без „основателна причина”, вземането на решение за не участие може да означава, че:
• не можете да получите Child Maintenance Premium, която позволява на семействата да получават допълнително до £10 за всяка седмица с Child Maintenance;
• помощите ви може да бъдат намалени след „решение за намаляване на помощи”.
Ако смятате, че това може да се отнася за вас, уведомете вашия местен Jobcentre Plus.

Как да подадете документи
За да подадете документи за Child maintenance, можете да направите някое от следните неща:
• да претендирате online http://www.dwp.gov.uk/eservice/;
• да се регистрирате в уебсайта на Child Support Agency;
• да си свалите апликационен формуляр http://csa.gov.uk/index.asp.

Какво да направите ако обстоятелствата около вас се променят
Важно е веднага да уведомите Child Support Agency, ако има промяна в:
• броят на децата, които имат право на издръжка, за които се грижите в момента;
• броят на децата, живеещи с чуждестранния родител.
Може да поискате калкулацията за Child maintenance да бъде променена, ако:
• чистите доходи на чуждестранния родител се променят до 5% или повече;
• нещо друго влияе на калкулацията, например, ако започнете да си поделяте грижите с другия родител.

Как да обжалвате?
Child Support Agency взема решения относно Child maintenance изплащанията. Ако смятате, че дадено решение за Child maintenance е грешно, можете да обжалвате. Можете да се обадите на Националната линия за помощ на Child Support Agency 08457 133 133, textphone 08457 138 924 (8.00 am до 8.00 pm, понеделник до петък, 9.00 am до 5.00 pm в събота). За въпроси относно съществуващи около вас обстоятелства, ще трябва да се свържете с центъра на Child Support Agency, който е отговорен за вас.

BG Media London

 


Posted

in

by