Как да се подготвя за Tax Return в Англия?

Струмен Паунов

Alex Development 

www.alexdevelopments.co.uk

07786 967299

Винаги когато настане време за подаване на Данъчна декларация(Tax return)  се налага да коментираме какви документи  трябва да се подготвят, за максимална коректност на калкулацията и точно изчисляване на дължимите такси и осигуровки. Ето някои от основните стъпки в тази връзка:

  1. Банк стейтмъни за изминалата данъчна година– от 6 април на предходната до 5 април на настоящата година. Ако нямате всички банк стейтмъни- поръчайте си ги от банката, или ги свалете от приложение на телефона, или с посещение в банката може да ги получите на разпечатка от самата банка.
  2. Документи за направени плащания– pay slips, в които се отразяват както сумите на грос и нет плащанията и удържаните такси. Всички тези данни са необходими за успешно оформяне на данъчната ви декларация.
  3. Документи и бележки за направени разходи, свързани с вашия бизнес. Необходими са оригинални документи, доказващи разходите за вашия бизнес.
  4. Данни за плащанията, свързани с ползването на офис за нуждите на бизнеса, или ползването на жилището, където живеете за бизнес цели.
  5. Бележки за закупуване на автомобил и всички разходи, свързани с гориво, такси, застраховки и гориво за него.

В общи линии осигуряването на всички тези документи би ви помогнало за изчисляване на всички ваши приходи и разходи, за да може да се определи вярно данъчната основа и дължимите такси. Всички тези документи трябва да бъдат запазени след осчетоводяване до 6 години.BG Media London