Възстановяване на разходите за домашен офис в Лондон

Много от самонаетите лица в Обединеното кралство ползват част от собствения си дом като офис за целите на бизнеса си.

Ако и вие сте едно от тях, вероятно ще искате да научите как да възстановите част от разходите си.

Ако имате право да използвате новия опростен метод за счетоводство за вашия бизнес, имате две възможности да работите и да претендирате, че използвате домашен офис.

Ако продажбите ви са под прага на ДДС, който в момента е 79 000 паунда годишно и вие сте едноличен търговец или работите в партньорство, където всички партньори са физически лица, а не юридически, имате право да използвате опростен метод на осчетоводяване, което позволява изчисление на фиксирана сума за ползването на дома ви за бизнес цели.

От вас се иска просто да погледнете колко часа месечно прекарвате у дома в работа, свързана с бизнеса ви и след това да включите фиксираната сума в сметките си. Сумата варира в зависимост от броя часове на месец, през които работите у дома, както следва:

  • 25-50 часа: 10 паунда на месец;
  • 51-100 часа: 18 паунда на месец;
  • Над 101 часа или повече: 26 паунда на месец.

Има и друг метод на изчисление, който ще трябва да използвате, ако вашият бизнес не позволява да се използва опростеният метод на осчетоводяване. Ако искате да претендирате за част от действителните текущи разходи за вашите бизнес сметки, всичко зависи от вида на бизнеса, който имате и от това каква работа всъщност извършвате у дома.

Според Данъчните служби на Острова (HMRC), текущите разходи трябва да се пресметнат справедливо и разумно, за да се отдели бизнес елемента от личните сметки. Но как да стане това?

Един от начините е да се изброи колко стаи имате в дома си и да се определи колко от тези стаи използвате за бизнес. Също така трябва да се изчисли колко време всъщност се използват тези помещения за целите на бизнеса ви.

Ако, например, имате 5 стаи в дома си и използвате само една за бизнес и 90% от времето прекарано там е по работа, тогава може да претендирате за частично възстановяване на текущите разходи, защото това помещение се счита за домашен офис.

Разходи, за чието възстановяване може да имате претенции:

  • Ипотека

Ако сте закупили дома си чрез ипотека, може да претендирате за  възстановяване на част от месечната вноска.

  • Наем

Ако използваното жилище е под наем, също може да поискате да ви бъде възстановена част от наема.

  • Данъци

Можете да претендирате за част от данъчните си разходи.

  • Електроенергия и газ

Можете да кандидатствате за частично възстановяване на разходи за газ и електроенергия за осветление и отопление в помещението, което се използва за бизнес.

  • Телефон

Сумата, за чието възстановяване може да кандидатствате, се изчислява на базата на действителната употреба на телефона по работа.

  • Ремонти на имота

Ако ремонтите по жилището се отнасят единствено до частта, която се използва за бизнес, може да претендирате и за тяхното възстановяване. Не е нужно да делите сумата на броя на стаите.

  • Вода

Ако използвате много от водоснабдяването в дома ви за бизнеса, говорете с водоснабдителя си тези разходи да се измерват и заплащат отделно. Така ще може да кандидатствате за възстановяване в пълния им размер.

За да кандидатствате за възстановяване на разходите по домашния ви офис, трябва да предоставите копие от трудовия ви договор и да попълните формуляр. Процесът може да отнеме до няколко месеца, но можете да подавате документи със задна дата до 2009 година.

Точните стъпки, които трябва да предприемете, за да подадете заявление, са следните:

1. Изпратете мотивационно писмо, в което посочвате, че искате да претендирате за възстановяване на разходи за домашния си офис. Посочете сумата, която желаете да ви бъде възстановена, както и за какъв период е тя. Приложете и трудовия си договор.

2. От Данъчните служби (HMRC) ще ви изпратят формуляр, който да попълните и да върнете обратно.

3. Ако от HMRC решат, че искането ви е разумно и го одобрят, ще получите чек със заявената сума.

Запознайте се с примерите, които ще ви представим по-надолу, за да разберете по-лесно прилаганите принципи при оценката относно допустимия размер на исковете. Имайте предвид, че всеки случай е индивидуален и зависи от конкретните обстоятелства.

Пример 1:

Анджела пише търговските си записи в домашни условия. Тя използва една стая само за търговия за кратък период от време всяка седмица. Тя е изчислила, че сумата от 104 паунда покрива разходите й за електроенергия за отопление и осветление. Оказва се, че претенцията й е за 2 паунда на седмица. Тя е малка и отразява реалните факти, така че оценката на разходите е реална и запитвания не са необходими.

Пример 2:

Бил има малък бизнес. Той използва една стая в дома си като офис за целите на бизнеса си. Стаята представлява 5% от площта на къщата. Неговите сметки за данъци и ипотеки са общо 4 500 паунда. Той претендира за възстановяване на 5%  – 225 паунда. Неговата сметка за електроенергия за отопление и осветление е 300 паунда. Той претендира за  15 паунда, което отново е 5% от общата сума.  Общата сума, която той иска да му бъде възстановена възлиза на 240 паунда (с включени разходи за телефон). От Данъчните служби одобряват претенциите му, защото са приемливи.

Пример 3:

Бърт има малък бизнес. Той използва стаята за гости като офис, с изключение на седмицата около Великден и тази по Коледа, когато пристигат родителите му. Къщата му разполага с 10 стаи. Бърт изчислява, че неговите сметки за домашен офис възлизат на  1/10 от общия размер на разходите, т.е. 450 паунда. Бърт признава, че това е твърде много за дейността, която всъщност извършва у дома. Той изчислява, че сумата от 104 паунда би покрила разходите му за електроенергия за отопление и осветление. Искането е за 2 паунда на седмица, претенцията е малка и отразява фактите. Тя е разумна и запитвания не са необходими.

Пример 4:

Крис е автор, който работи от дома си. Той използва хола си от 08:00 до 12:00 часа, а  от 18:00 до 22:00 часа помещението се използва от семейството му. Стаята представлява 10% от площта на къщата. Фиксираните разходи са общо 6600 паунда. Една десета от това представлява 660 паунда. През една шеста от времето стаята се използва за бизнес, така че Крис претендира за 110 паунда. Електричеството за отопление, осветление и захранване на компютъра струва 1500 паунда годишно. Той твърди, че 75 паунда от тях са за бизнеса. Искът е напълно допустим.

Пример 5:

Гордън е архитект, който използва една стая като кабинет между 09:00 и 17:00 часа всеки ден. Стаята съдържа работен компютър, офис мебели и служи за съхранение на неговите рисунки. Той използва помещението средно 4 часа всеки ден, като времето понякога стига до 8 часа. Освен това понякога стаята се използва, за да се обсъждат планове извън нормалното работно време. Семейството използва помещението за около 2 часа всяка вечер. Гордън изчислява, че използва 300 паунда за променливите разходи и 600 паунда за фиксирани разходи. Претендира общо за възстановяване на 680 паунда. Искът се равнява на 75% от общия размер на разходите, свързани с помещението и е допустим.

Пример 6:

Бил кани клиентите си в домашния си офис, след което провеждат бизнес обеди и вечери, отново в дома му. Всеки път той наема кетъринг, както и фирма за почистване. Въпреки, че Бил е използвал дома си за търговски цели, той не може да претендира за никаква част от разходите, тъй като възстановяването на разходи за развлечения са недопустими.

BG Media London