Какви въпроси възникват във връзка с автомобилната застраховка в UK

Сега ще се опитаме да представим някои от най-често задаваните въпроси, които са свързани с вашата автомобилна застраховка.

Ще се опитаме да отговорим точно, за да има повече яснота във връзка със застраховката на колата ви и какво трябва да предприемете в дадени ситуации.

1. В кой от всичките закони може да намерите информация за нормите при предлагане и закупуване на автомобилната ви застраховка?

– постановлението, което посочва нормите и правилата за споразумение при покупко-продажба на стоки и услуги е “The Sale of Goods Act 1979”, но в него не са включени тези за застраховането. Може да намерите подробна информация относно застраховката ви в постановлението „Supply of Goods and Services Act 1982“, което включва данни за извършване на услуги и доставка на стоки. Този закон касае договорката между страните при извършване на дадена услуга, като в параграф 13 е казано какви са ангажиментите на доставчика. Задължително доставчика трябва да има нужните умения, за да предостави качествена стока или услуга на купувача и да може да полага нужните грижи за да я изпълни.

2. Какво трябва да направите за да повдигнете официално оплакване срещу застрахователната компания сключила застраховката на автомобила ви? – за да направите такова оплакване задължително трябва да се обърнете към независима организация. Тези организации се занимават с проучване на случаите на гражданите им им дават съвети и мнения, как да се справят с възникналия проблем. Може би едно от най-добрите решения за вас са да се свържете с на Независимата финансова организация (Financial Ombudsman Service’s), защото тя се занимава с защитата на потребителите. Телефонният номер на който може да позвъните и помолите за съвет и помощ е 0845 080 1800. Тази компания често се занимава с проблеми свързани със застрахователи и със сигурност ще получите помощта, от която се нуждаете.

3. Каква точно е същината на застраховката за трети лица срещу пожар или кражба? – тази застраховка включва щетите причинени от пожар или кражба както на вашия автомобил, така и на третото лице. За да карате спокойно колата си всеки един водач трябва да е сключил застраховка, която да покрива щетите поне по другата страна. Ако направите застраховка, която да покрива вашите щети и тези на третите лица е може би най-скъпата, която се предлага.

4. Ако колата ми е ударена от трето лице, когато не е в движение и няма никой в нея ще загубя ли „No Claim” бонуса си? – нека първо разясним какво точно е „No Claim” бонус. Чрез този бонус застрахователните компании искат да покажат на шофьорите, че ако карат внимателно и нямат инциденти те ще бъдат възнаградени. Когато нямате никакви инциденти за определено време застрахователната компания ви прави отстъпка и получавате „No Claim” бонус, който значително намалява цената на застраховката ви и вие оставате много доволни. В случай, че предявите иск към застрахователя си вие автоматично изгубвате предоставения ви бонус и няма значение дали вие или трето лице е виновен за катастрофата. Когато обстоятелствата се развият така при сключване на другата ви застраховка ще се наложи да заплатите доста по-голяма сума за застраховката си.

5. Как трябва да постъпя ако застрахователната компания не са получили исковия формуляр, квитанциите и доклада за инцидента, а аз нямам никакви копия? – за ваше съжаление в този случай сте безсилни и няма какво да направите. За вас винаги ще бъде по-добре да правите и пазите копия на такива важни документи. Когато изпращате оригиналите е желателно това да става с препоръчана поща или с куриер. Така вие ще имате доказателства, че въпросните документи са изпратени от вас, а получателя няма да има как да ги откаже или да излъже, че не ги е получил.

BG Media London