Какво да направя при заболяване или злополука в чужбина?

Спешна медицинска помощ и злополука

В случай на необходимост от спешна медицинска помощ или претърпяване на злополука в чужбина можете да разчитате на органите по сигурността и медицинските служби в съответната страна.

Въпреки това, препоръчително е преди пътуване да се сдобиете с европейска електронна здравно-осигурителна карта, автомобилна застраховка (ако пътувате с кола), както и обща здравна застраховка.

При особено тежки случаи местните власти оказват съдействие, като осигуряват медицинска помощ, дават указания за постъпване в болнично заведение, уведомяват близките и българското посолство (ако има такова в дадената държава).

При спешни случаи винаги можете да се свържете с денонощния център на Министерството на външните работи на телефони: +359 2948 24 04 и +359 2 971 38 56

При пътни или други злополуки, българското дипломатическо представителство също може да окаже съдействие при правни искове, в предоставянето на доказателства (доклад за произшествието, скициране на злополуката). При необходимост се препоръчва и наемане на местен адвокат.

При пътно-транспортни произшествия, трябва да се изисква от  полицията да подсигури всички необходими доказателства, както и да предостави копие от протокола на всички участници в произшествието. Освен това, необходимо е да бъдат взети всички данни на участващите в ПТП.

Преди пътуване, препоръчително е да се информирате също така и за координатите на партньора на Вашата застрахователна компания в България, намиращ се на територията на страната, за която пътувате.

http://www.mfa.bg/

BG Media London