Какво да правим ако до нас живее човек с антисоциално поведение

Ако в близост до вас живее индивид с антисоциалното поведение вие най-вероятно ще имате доста проблеми с него.

Преди да започнем нека първо разясним какво точно означава антисоциалното поведение.

Няма точно определение, което да дадем, но най-общо можем да кажем, че това е човек с лошо държание което може да се превърне в системен тормоз, безпокойство и дори да има големи последствия и щети.

За да кажем, че един индивид има антисоциалното поведение трябва безпокойството което ви причинява да не е еднократно, а да бъде продължително.

Трудно е да се разграничи антисоциалното поведение от между съседските спорове, защото границата е доста тънка.

Ако съседът ви постоянно ви отправя заплахи, тормози ви, обижда ви, тормози децата ви, които играят на площадката или на път за училище, постоянно ви оскърбява и това цели да предизвика у вас страх и ужас, постоянното вдига шум за да ви притеснява, изхвърля боклука си на неопределени места за това за да ви дразни, тормози животните ви в двора, уврежда частната ви собственост, тогава можем да го определим като човек с антисоциалното поведение.

За да предприемете мерки първо със сигурност трябва да разберете кой е отговорен за това държание, а след това да установите дали това поведение е умишлено.

В зависимост от вида на антисоциалното поведение вие можете да предприемете различни мерки:

 1. За прекратяване на това антисоциално поведение
 2. Желаете да получите компенсация за нанесени щети
 3. Желаете просто да ви се извинят
 4. Да бъдете настанени на друго място, далеко от този индивид
 5. Да преместят определения човек с антисоциално поведение

В изброените случаи може да предприемете една или няколко вида от тези мерки:

 1. Можете да се обърнете към съда, ако желаете компенсация
 2. Можете да потърсите за помощ наемодател или друг съсед
 3. Потърсете помощ от местните власти
 4. Полицията също може да ви съдейства

Също така можете да се обърнете за съдействие и към:

 1. Асоциацията на наемателите може да ви помогне много, ако има и дриги засегнати лица освен вас от това антисоциално поведение
 2. Да търсите намеса на трето лице за да решите проблема
 3. Да започнете криминално съдебно преследване, като крайния резултат да бъде глоба или арест за индивида с антисоциално поведение
 4. Да се обърнете към гражданския съд и да желаете това поведение да престане и да получите компенсация

Ако решите да се обърнете към съда е желателно да ползвате услугите на консултант, който да ви помага, като например Бюрото за консултиране на граждани (Citizens Advice Bureau). В момента се разработва специална национална услуга от САВ и можете да получите консултация по телефона как да се справите със случая. За момента тази услуга е достъпна на територията на Уелс, пуска се в различните области на Англия.

Ако все още тя не е достъпна във вашата област можете да използвате някои от тези варианти:

 1. Да се обадите на 08444 77 20 20 за Уелс
 2. Да се обадите на 08444 111 444 за Англия
 3. Да се свържете с 08444 111 445 за потребителите на TextRelay

Ако желаете това поведение да престане, но нямате желание да се обръщате към съда може би най-добре е да използвате посредничество. Така третия човек, който е между двамата ще се опита да намери решение, което да удовлетворява и двете страни.  А и ако изберете да решите проблема чрез посредник всичко ще ви излезе напълно безплатно.Когато и двете страни имат желание всичко да приключи те могат да решат проблема си след като разговарят на неутрална територия в присъствието на посредника.

Ако пък не желаят да се срещнат посредника предава съобщенията на всеки един индивид и се намира компромисен вариант, който да е удобен и за двете страни. За да откриете посредник, който да ви помогне можете да посетите сайта на Министерство на правосъдието – www.justice.gov.uk.

Можете да пожелаете намеса от наемодателите ви за да решите проблемите с човека с антисоциално поведение. Всеки един хазаин може да се намеси и да се опита да разреши проблема между вас и човека с антисоциално поведение, макар че в повечето случай с това се заемат местните власти или  и асоциациите на наемодателите (housing associations). Все пак се подгответе, че наемодателите може да се заемат със случая ви  или да ви откажат, защото те не са длъжни да вземат мерки.

Хазяите ви могат да ви помогнат като:

 1. Се обърнат за помощ към местните власти или полицията
 2. Да потърсят справедливост чрез съда, като поискат индивида се премести
 3. Да се обърнат към съда и да поискат прекратяване на насилието или да ви защитят от такова
 4. Съща така може жертвата на системния тормоз или човека с антисоциално поведение да бъдат преместени в друго жилище

Ако местната община е наемодател има още няколко варианта и те са:

 1. Да удължат периода на отдаването под наем
 2. Да се свържат със съда и да поискат заповед за отнемане на правата да закупи имота наемателя
 3. Да не дадат разрешение да се сменят наемателите
 4. Да се свържат със сада с искане на заповед да се направи нщожен статута на наемателя, което ще помогне той да напусне жилището по-бързо

Много често се подписват договори между хазяин и наемател, които забраняват вдигането на шум, използването на наркотици, а и определено поведение и други.При нарушение на някоя от точките на договора, наемателя трябва да напусне жилището.

Ако искате да се оплачете на местните власти или housing association от ваш съсед, задължително трябва да потърсите housing officer. В случай, че местните власти или дадената асоциация на са ваши хазяи трябва да се свържете с частния ви хазяин.

Местната влас може да ви помогне като:

 1. Се свърже със съда и поиска заповед за спиране на това антисоциално поведение
 2. Да се потърси съда с искане на заповед за прекъсване или защитаване от системния тормоз
 3. Да се потърси съда и да се поиска заповед за спиране на тези общесвени нарушения
 4. Да се свържат със съда и да поискат заповед за затваряне на дадено помещение, защото в него се извършват незаконни действия и безредици
 5. Да бъдат предприети мерки за прекратяване на вдигането на шум
 6. Да бъдат взети мерки и въпростният човек с антисоциално поведение да се изсели
 7. Да бъде предложена на жертвата нова квартира далеко от човека, който я тормози
 8. Да се проучи въпросното поведение дали е криминално престъпление
 9. Да се поеме контрола върху имота на човека с антисоциално поведение

В случай, че изберете да се обърнете за помощ към местните власти ще трябва да имате консултант от САВ, като можете да получите консултация и по имейл.

Полицията може да ви помогне когато:

 1. Е нападнат човек и има причинени физически или психически травми
 2. Ако човек умишлено е нанесъл щети върху чужда собственост
 3. С поведението си ви оскърбява или ви заплашва
 4. В случай на расова омраза

Полицията се отнася много сериозно към случаите с антисоциално поведение, но все пак преценява кои случаи са сериозни и предприема мерки. Тя може да глоби дадения човек с антисоциално поведение или да се обърне към съда.

Общинските служители могат да ви помогнат само при определени обстоятелства:

 1. Могат да кажат на индивидите да не карат колелета на тротоара
 2. Имат правото да разпръскат групи от млади хора, които са се събрали на обществени места
 3. Имат право да прибират деца в къщите им след 21.00 часа
 4. Могат да връщат в училище ученици избягали от час
 5. Могат да глобяват

На територията на Обединеното кралство можете да получите повече информация за това поведение в брошура, която се разпространява от местния парламент и се нарича „Как да се справим с антисоциалното поведение”. За антисоциалното поведение в Уелс можете да научите и получите информация като се обадите на телефон: : 0845 010 3300 и се свържете с с отдела за общинска безопасност към правителството на Уелс.

BG_Media_London