Какво трябва да знаем за британската образователна система

Като граждани на ЕС и лица, живеещи временно или постоянно във Великобритания,

българските деца могат да ползват британските държавни училища без никакви ограничения.

Класацията за тях става по възраст, като за разлика от България, формирането на един тукашен клас не включва децата,

родени от януари до декември на дадена календарна година, а тези, които са родени от септември предната година до август (включително) на следващата.

tablica-uk-uchilishta
Цялата система на обучение в UK

Посещението на училище между възрастта от 5 до 16 години е задължително за всяко дете. Учебната година започва от началото на септември, след навършването на възраст от 4 години. За разлика от България, където началото й е фиксирано на 15 септември, тукашните училища имат различни дати на започване на годината, като най-често те са в един от дните на първата седмица на септември.

Децата на възраст от 2.5 до 4 години ходят на т.нар. „pre-school”, които са подобни на българските предучилищни групи.

Учебната година
Тя започва от началото на септември и е разделена на 3 части (terms): между септември и Коледа, между януари и Великден и между април и юли. Всеки от тези три семестъра продължава близо 12 седмици, като между тях има ваканция от по една седмица, обикновено през октомври, февруари и май. Коледната и Великденската ваканция са приблизително по 2 седмици, а лятната е с продължителност от 6 седмици.

Началните училища (Primary Schools)
Те обхващат децата на възраст между 4 и 11 години. В британската система този училищен стадий се дели на две части: Key Stage 1 (от 4 до 7 години) и Key Stage 2 (от 7 до 11 години).

Първи клас в британските училища се нарича “Reception Class” и всяко дете след изтичането на учебната година автоматично преминава в следващия клас.

Предметите, които се изучават в началните училища, се определят от Националната образователна система и са част от т. нар. програма Standard Attainment Targets (SAT’s), чиито ежегодни цели трябва да бъдат постигнати.

Децата минават през първите си тестове на 7 и 11 години – в края на Key Stage 1 и на Key Stage 2. Задължителните предмети, по които се държат тестове, са: английски, математика и природни науки. По време на този период се изучават и други предмети – история, география, музика, рисуване и физическо възпитание.

Средните училища (Secondary Schools)
Тези училища се посещават от децата на възраст между 11 и 16 години. Обикновено това са центрове с различни профили – общообразователни, технически, арт и т.н. Тези училища също следват общонационалната образователна програма и завършват с държането на тестове в края на съответните Key Stage 3 (на 14-годишна възраст) и Key Stage 4 (на 16-годишна възраст).

Едни от най-важните изпити в тези училища са т. нар. GCSE (General Certificate of Secondary Education) и са за ученици на 16-годишна възраст.

Много ученици остават в училище и след навършването на тази възраст и пренасят обучението си в стадия Sixth Form, който включва Lower Sixth и Upper Sixth Form. В Lower Sixth учениците учат за из-
питите на AS ниво, които включват 3 или 4 предмета. Вземането на тези изпити води до следващите изпити за т. нар. A Level (Advanced Level), които се явяват последното ниво на Upper Sixth и включват изпити по избраните от ученика предмети. Тази последователност от изпити е всъщност пътят, по който се стига до приемането в колеж или университет.

BG Media London