Лечение при личния лекар (GP) в Лондон

Имате право на лечение от личния си лекар (GP) в кабинета, където сте регистриран/а. Но нямате автоматично право да се срещнете с личния си лекар (GP).

Един общопрактикуващ лекар трябва да ви осигури незабавно лечение при спешни случаи, дори и ако не сте регистриран/а при него.

Извънредни часове

Всички общопрактикуващи лекари трябва да се убедят, че в извънработно време на пациентите им e осигурено обслужване. Такова обслужване може да бъде осигурено, например, от други лекари, партньори в една групова практика, чрез списък на дежурствата между лекарите, обслужване чрез назначаване на заместник (временен заместник), или телефонен номер, който пациентите могат да използват в извънредните часове.
Primary Care Trust са длъжни да се убедят, че стандартът на предлаганите услуги чрез назначаване на заместник е задоволителен. Ако не сте доволен/доволна от стандартите на лечението, което получавате, трябва да се свържете с PCT, които отговарят за упълномощаване на заместник.
Домашни посещения
Не можете да настоявате личния ви лекар (GP) да ви посещава в дома ви. Личният ви лекар (GP) ще ви посети в дома ви само ако смята, че медицинското ви състояние го изисква. Личният лекар (GP) може също така да реши колко спешно е посещението.
Ако сериозно се влошите здравословно, след като личния ви лекар (GP) ви е отказал визита, лекарят може да бъде уличен в неспазване на договора си с Националната здравна служба (NHS), или да бъде обвинен в небрежност. Преди всичко, вие можете да подадете жалба.
Можете да получите домашна визита от обществена медицинска сестра, ако сте посочен/а от вашия личен лекар (GP) или от болничен консултант. Ако не сте спешен пациент, трябва да си запазите час и ще бъдете посетен/а на уговорения ден.
Също така, трябва да получавате домашни посещения от здравен работник, ако на скоро ви се е родило бебе или току що сте се регистрирали при личния си лекар (GP) и имате дете под 5-годишна възраст.
BG Media London