Можем ли да разчитаме на помощ от агенциите за работа в UK?

На територията на Великобритания работят много български граждани, които са използвали услугите на агенциите за намиране на работа.

Най-голямо текучество и търсене на работници има в сферите на почистването и строителството.

Търсят се голям брой от работници, които нямат квалификация, за да работят като чистачи и общи работници на строителни обекти, но се намират и предложения за квалифициран персонал и може да излезе нещо и за хората с по-голяма степен на образование стига те да имат сертификат за него.

Изискванията за наемане на работа на неквалифициран персонал е хората да бъдат здрави психически и физически издържливи.London

Най-често се наемат хора, които нямат опит в дадена сфера или имат минимален трудов стаж. Започването на работа и назначаването няма да се окаже сложно, но задължително трябва да знаете като какви работите- наето лице, временно наети на работа или като подизпълнители.

Това е много важно, защото при евентуално уволнение или конфликт с работодателя за неизплатени заплати може да го дадете под съд само , ако сте работили за него минимум една година и сте наето лице с изрядни документи. При условие, че всичко ви е изрядно вие имате право да потърсите правата си пред Трудовия трибунал, който може да отсъди във ваша полза. Специализираните агенции, които ви помагат да си намерите работа нямат право да искат да от вас да заплатите такси без да са ви съобщили предварително и вие да се съгласите да заплатите сумата.

Трябва да знаете, че нямат право да ви карат да работите повече от 48 часа за една седмица и трябва да получавате най-малко минималното заплащане, което е определено по законов ред. След 1 октомври на 2015 година минималното заплащане ще е 6,70 паунда за 1 час изработена работа за хора над 21 години, а лица между 18 и 21 година заплащането ще е 5,03 паунда. Когато извършвате дейност и работите във Великобритания ще попаднете под защита на законите за безопасни условия на труд и вашия работен статут е без значение. На видно място вашия работодател трябва да е изложил общоприетите условия за работа на работното място. В случай, че работите повече от 6 часа на ден имате право на най-малко 20 минутна почивка и един почивен ден на седмицата.

Задължително агенцията трябва да ви уведоми дали ви търси временна или постоянна заетост и дори и при най-малката несигурност във вас може да проверите дали работодателя или агенцията изплаща заплата ви. Често срещано явление е да се наемат хора на временна работа и след изтичане на срока на договора се прави подбор на работници и тези, които са се представили най- добре остават на работа. Ако вие сте от тези лица договора ви трябва да бъде прехвърлен от агенцията към вашия работодател. Да потърсите и да си намерите работа чрез такава агенция си има своите предимства, които не са за подценяване.

Ако вашият работодател не е превел дължимата ви сума в срок агенцията е длъжна да го направи.Тези от вас които сега пристигат в Обединено кралство могат по този начин да компенсират липсата на стаж и да влизат и излита на трудовия пазар когато си пожелаят. Вие ще бъдете уведомен веднага ,ако получите ново предложение за работа и сами да решите дали искате за преминете при друг работодател. При направени промени на трудовия ви договор агенцията задължително трябва да ви уведоми в определен срок.

BG Media London