Можем ли и кога да осъдим нашия работодател в UK?

Когато работите за дадена компания вие се явявате като работник, служител, който изпълнява нарежданията на шефа или прекия си ръководител.

При получило се недоразумение с началника ще е добре вие да се опитате да го изгладите без молби и подаване на оплаквания, а по неофициален начин, като поговорите лично.

Ако все пак не стигнете до решение , което удовлетворява и двама ви ще трябва да прибегнете до по драстични мерки. Вашият работодател задължително трябва да разполага с правилника за оплаквания и е длъжен да запознае всички работници с него. След като сте запознат с него вие трябва да изпълните трите стъпки за оплакване които са:

Да поискате среща с главният директор на компанията и да разговаряте с него по възникналия конфликт и вашите оплаквания

Ако решението на работодателя ви не ви харесва вие сте в правото си да го обжалвате

Задължително трябва да подадете оплакване в писмен вид и времето за отговор към вас е в размер на 28 дни
След осъществяване на трите на трите начина на оплакване и решението на шефа ви все още не ви харесва може да се обърнете за помощ към синдикатите или даже до Арбитражния Трибунал по заетостта. Не бива да забравяте да изпълните точно трите стъпки по оплакването, защото те ще бъдат много важна и неразделна част , ако се обърнете към по високи инстанции.

Ако сте пропуснали някоя, съда ще намали полагащата ви се компенсация, но ако вашия работодател примерно не е спазил срока за отговор на оплакването ви компенсацията за вас ще се увеличи. Вие сте в правото си да дадете работодателя си под съд, ако сте работили повече от година и сте на постоянен трудов договор , а той ви уволни без конкретна причина и не спази реда на процедурата по уволнение.

Има изключения по процедурата за оплакване, при дадени ситуации, когато може да се обърнете директно към Арбитражния съд, но задължително трябва да е изпълнено условието да сте подали писмено оплакване към вашия работодател. За да подадете такъв вид оплакване обаче вие трябва да сте на ясно със статута ви на работното място. Правилата са такива, че хора които не са наети от работодател, временно назначени нямат право на такъв вид оплаквания.

Така, че ако не сте запознати с това как сте нает и от кого най-добрия вариант ще бъде да се посъветвате с компетентни лица, за да ви помогнат и разяснят как се постъпва в конкретния случай. Контролът върху трудовите отношения между работник и работодател имат Промишленият Арбитражен Трибунал, Кралската комисия по заетостта и Трибунала.

Компетентен съдия, който е специалист по трудово-правни взаимоотношения и още две вещи лица от законодателните органи, които защитават или признават вината на работодателя или работника са представители на Промишленият Арбитражен Трибунал в Северна Ирландия. Този Арбитражен Трибунал обръща внимание на на няколко вида въпроси, които са:

За правото на отпуската
За правото на отпуск по майчинство
За писменото оформление на условията по договорите между работник и работодател
За забавяне и неизплащане на работни заплати
Полова дискриминация по разценката на заплатите
Дискриминация по инвалидност
Расовата дискриминация
Религиозна дискриминация
Дискриминация по сексуална ориентация
Проблеми с техниките за безопасност
Неправомерни уволнения и съкращения на работниците

При направата на едно такова оплакване до Кралската Арбитражна Комисия по заетостта вие рискувате да загубите своята работа.

Задължително условие е да се спазват сроковете за подаване на оплаквания с такъв характер. Те са в зависимост от конкретния случай, но най-често срещани са тези за неправомерно уволнение, дискриминация, за които срока е три месеца от приключване на работата. Ако имате на лице писмено оплакване до работодателя срока ви може да бъде удължен. Имате на разположение шест месеца за подаване на оплакване за неплатено обезщетение поради съкращение.

BG Media London