BG Media London

National Insurance number: Какво е това?

Струмен Паунов

Alex Development

07786 967299

www.alexdevelopments.co.uk

Ако искате да работите във Великобритания или да получавате помощи Вие трябва да имате осигурителен номер (National Insurance number ‘NINO’).

За да получите вашия осигурителен номер трябва да сте по-голям от 16 години и да живеете на Великобритания или Северна Ирландия.

Можете да започнете работа без да имате такъв номер, но след това трябва да кандидатствате за вашия номер веднага.

Според законите на страната трябва да кандидатствате за осигурителен номер дори ако нямате работа или възнамерявате да започнете работа.

Вашият осигурителен номер ще помогне на правителството и неговите организации внимателно да водят Вашите осигурителни вноски и данъците, които заплащате в държавата. Той служи и като референтен номер за всички останали осигурителни системи, например когато се свързвате с Департамента за работа и пенсии (Department for Work and Pensions) или Данъчната служба (HMRC).

Вашият осигурителен номер е уникален и е за цял живот, но не може да Ви послужи като форма да удостоверите самоличността Ви. Никога не трябва да използвате в живота си осигурителния номер на някой друг.

Всеки човек има негов личен осигурителен номер и всеки член на семейството над 16 години трябва да има негов личен номер.

Осигурителния номер в Обединеното кралство съдържа две букви, шест цифри и накрая една буква, например изглежда така: QQ 12 34 56 A.