Новите лични карти ще имат един или два чипа

Есента приключва проект, който ще даде възможност държавната администрация да обменя данни по електронен път.

80% от административното обслужване на гражданите и бизнеса ще се извършва от общините.Това обясни в ефира на националното радио заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов:

„Административното обслужване на гражданите и бизнеса се разделя в съотношение 80 на 20 в полза на общинските администрации, т.е. 80% от административното обслужване се извършва от общините. В тази връзка има общини, които са много напред в модерното административно обслужване, има и други, които за съжаление са по-малките, които поради липса на квалифицирани ИТ експерти и намалени финансови средства не предлагат такова ниво на обслужване. Що се отнася до централните администрации, всяка една сама за себе си е достатъчно добре развита от гледна точка на електронното управление, но проблемът тук е липсата на интензивен обмен на данни между администрациите по електронен път.”

Заместник-министърът посочи и какво предвиждат промените в Закона за държавния служител, които предстои да бъдат приети през есента:

“В резултат на промените ще бъде създадена база данни с експерти, които са преминали първо ниво на оценяване и във всеки един момент, в който дадена администрация има нужда от експерт с конкретен профил, първата крачка, която трябва да направи, е да се обърне към този списък с хора.”

Валери Борисов отхвърли опасенията, че съставянето на подобни списъци предполага политическа чистка. Според него по-скоро служителите ще бъдат предпазени от такава.
Той съобщи, че в момента се прави финансова обосновка на проектозакон за електронна идентификация, който ще бъде внесен в Народното събрание през есенната сесия.

Новости ще има и при личните карти:

Новите лични карти ще се различават от настоящите по това, че ще имат един или два чипа върху тях, а каква информация допълнително на електронния идентификатор ще има върху личните карти, зависи от решението на държавата. /…/ На база електронния идентификатор и системите, които го поддържат, може да бъде разработена и системата за електронно гласуване, която ще гарантира правото на всеки да гласува и ще раздели гласуващият от начина, по който ще гласува.

BG Media London