Новите визови правила на Европейския съюз влизат в сила

Влизат в сила променените визови правила на Европейския съюз, съобщава БТА. Правилата улесняват кандидатстването за получаване на виза за ЕС, както и туризма, търговията и бизнеса.

Предоставят и повече ресурси за предотвратяване на рисковете от незаконна миграция и заплаха за вътрешната сигурност.

Новите правила се прилагат за пътници от всички 105 страни, които имат нужда от визи, за да пътуват до ЕС. Нищо не се променя за страните, които пътуват безвизово до ЕС.

Промените няма да засегнат и Великобритания, която вече не е част от ЕС. През 2019 г. те бяха променени, за да предоставят на британските граждани безвизово пътуване до ЕС след Брекзит.

Промените засягат краткосрочните визи за 22 страни от ЕС, влизащи в Шенген, както и от асоциирани страни, като Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Единна краткосрочнна виза, издадена от една от тези страни, позволява пътуване из всички останали за 90 дни в който и да 180-дневен период.

Сега цената на издаване на визи се увеличава от 60 на 80 евро. За деца под 6 години е безплатно, а за малолетни между 6 и 12 години ще бъде наполовина от таксата за възрастни, тоест 40 евро.

В допълнение сега става възможно страна членка на ЕС да премахне визовите разходи за непълнолетни между 6 и 18 години.

Ще има опростяване на процедурата за кандидатстване за визи. Молбите ще могат да се подават до 6 месеца преди планираното пътуване, вместо досегашните 3 месеца.

Ще е по-лесно получаването на визи за многократно влизане в ЕС с по-дълга валидност, от 1 до 5 години, което ще спести на често пътуващите време и пари.

По отношение на тези визи за многократно влизане в ЕС честите пътници с положителна визова предистория ще получават визи за многократно влизане с постепенно увеличаване на периода на валидност от 1 година до максимално 5 години.

В повечето случаи молбите за визи ще могат да се подават директно от пътуващите в страната на пребиваване и ще могат да се попълват и подписват електронно. Досега се приемаха само хартиени молби.

По отношение на нелегалната миграция новите правила въвеждат нов механизъм, свързващ визовата политика и сътрудничеството по реадмисия на незаконни мигранти.

Европейската комисия ще прави редовна оценка за това как страните извън ЕС сътрудничат по въпросите на реадмисията.

Ще се взимат под внимание няколко индикатора, сред които брой на решенията за връщане, издадени на граждани на дадена страна нечленка на ЕС; брой на действителните връщания на хора като процент от броя на издадените решения за връщане; броя на исканията за реадмисия, приети от страната нечленка на ЕС като процент от броя на отправените ѝ искания за реадмисия; нивото на практическо сътрудничество в различните етапи на процедурата по връщане, в това число и съдействие за идентифициране на хората, които са незаконно в ЕС и навременно издаване на документи за пътуването обратно на тези хора.

Ако трета страна сътрудничи достатъчно по въпросите за реадмисията, ЕК може да предложи по-великодушно прилагане на някои разпоредби на визовите правила, например по-ниски визови разходи, по-бързо обработване на молбите за визи и издаване на визи за многократно влизане с по-дълга валидност.

Тези облекчения трябва да бъдат съгласувани със страните членки.