училище

От 31 май се допуска присъственото обучение на всички ученици в България

От 31 май се разрешава присъственият учебен процес на всички ученици.

Това гласи заповед, издадена днес от министъра на здравеопазването.

От същата дата се допуска и провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда.