Pensiq

Пенсиите ще се изчисляват с по-висока тежест на осигурителния стаж

Минималната пенсия става 370 лева вместо досегашните 300 лева, а максималната се увеличава от 1440 на 1500 лева.

От днес размерът на трудовите пенсии ще се изчислява с по-висока тежест на осигурителния стаж. Това ще повиши пенсиите средно с 12,5 на сто или със суми между 65 и 70 лева.

След влизане в сила на промените пенсионерите, които получават минимален размер на съответния вид пенсия ще достигнат 1 милион  и 44 хиляди души при 892 000 до момента.

Тези, чиито пенсии са ограничени до така наречения таван, ще се увеличат от около 27 500 на над 34 000 души. За да има равнопоставеност между пенсионерите, считано от днес, НОИ ще преизчисли над 2 милиона трудови пенсии и добавки, в това число пенсии за стаж и възраст, инвалидни пенсии, наследствени пенсии и вдовишки добавки, отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 година включително.

При това преизчисляване  ще бъде приложена по високата тежест за всяка година и месец осигурителен стаж без превръщане.

Хората ще започнат да получават преизчислените размери на пенсиите си с редовното месечно плащане за януари 2022 година като към тях обаче ще бъде изплатена и разликата между старите и новите им размери за седемте дни от 25 до 31 декември 2021 година.