Платен отпуск във Великобритания

Можете да ползвате платен отпуск във Великобритания ако отговаряте на следните условия:

1. Вие сте нает на пълен работен ден служител или работник. Имате National Insurance Number, получавате заплати и плащате данъци.

2. Правото на вашия платен отпуск започва да тече от момента, в който сключите трудов договор и започнете да работите като наето лице.

3. Не ви се полага платен отпуск ако работите като самонаето лице.

4. Времето за ползване на платен отпуск трябва да бъде съгласувано с вашия работодател.

5. Когато прекратите вашия трудов договор и имате неизползвани дни за платен отпуск, те трябва да ви бъдат изплатени.

Максималният срок за платен отпуск във Великобритания е 28 дни. Тези дни се изчисляват по следния начин: при 5-дневна работна седмица, умножавате дните с коефициент 5,6, който е държано регулиран и получавате 28.

Ако работи по-малко дни седмично от 5, например по 3, тогава 3*5,6= 16,8 дни платен отпуск.

Въпросите с платения отпуск се уреждат при сключване на самия трудов договор, в който е записано колко дни ви се полагат.

Работодателят може да ви даде повече от 28 дни за някои специфични професии, но в никакъв случай не може да ви ощети с по-малко от 28 дни при 5-дневна нормална работна седмица.

Желателно е в рамките на календарната година (от 01 януари до 31 декември или от 06 април до 05 април на следващата година) да използвате целия си платен отпуск. Ако имате причина да не го използвате целия, за следващата календарна година можете да прехвърлите само 8 дни. Затова добре си правете сметката, за да не губите напразно дни от вашия платен отпуск.

Особеност във Великобритания е срокът, в който трябва предварително да поискате вашия платен отпуск, който е двойно по-голям от времето на вашия отпуск (предизвестие).

Ако желаете да ползвате платен отпуск в рамките на 2 седмици, вие трябва да уведомите вашия работодател 4 седмици по-рано. Ако не го направите, работодателят има право да не ви позволи да почивате.

При положение, че във вашия трудов договор е записано друго нещо, вие трябва да се съобразите с него, а не с изискванията на закона.

Още информация е записана на сайта на правителството ТУК.

Хора, които нямат опит с подписване на трудови договори и не познават британското трудово законодателство, най-добре е да потърсят адвокат, който ще ви даде правилните съвети.

BG Media London