BGM TV , London

Плоска могила Юнаците най-старото злато на света

Селищната могила Юнаците, наричана още Плоската могила, е на 1,5 км югозападно от село Юнаците и 6 км от Пазарджик. Тя представлява насип, в който ясно се вижда как слоевете в почвата бележат различни периоди във времето. Могилата е една от най-богатите на находки.
Археологическа находка на златно мънисто бе намерена при разкопките на Плоската могила край село Юнаците това лято.