Bg Media London

Половината осмокласници не разбират текст и нямат логическо мислене

1,3 млрд. лв. от Европейския съюз (ЕС) и още 4 млрд. лв. по Плана за развитие и програма “Образование” и половината от 15-годишните ученици в България нямат ключови образователни умения.

Например – да разберат смисъла на прочетен текст, да разчетат графика или да направят логическа връзка между свързани събития.

Това са заключенията от доклад на Европейската комисия, представен по програма “Заедно в час”.

Изводите са, че е нужно засилване на административния капацитет и ефективен граждански контрол върху харченето на публичен ресурс в Министерството на образованието науката (МОН).

Докладът за 2021 г. на ЕК сочи, че на фона на Европа, където данните са за 15% осмокласници със слаби резултати, у нас те са 47.1%. Лицата, напускащи преждевременно системата на образованието и обучението (на възраст 18 – 24 години), в България са 12.2%. При завършилите висше образование (на възраст 2 – 34 години) в страната ни процентът е 33.6.

Завършилите висше образование (на възраст 25 – 34 години) също са 33.5%.

Акцент в доклада се поставя на развиването на дигитални умения в образованието.

Лицата, които притежават поне основни умения в областта на цифровите технологии, възлизат на 29% от населението на възраст 16 – 74 години в сравнение със средно 56% за ЕС. Едва 11% от лицата притежават умения над основните. Сред младежите на възраст 16 – 19 години само половината (52%) имат основни или по-високи общи умения в областта на цифровите технологии. Това е един от най-ниските проценти в ЕС (средно 69%).

България обаче е на първо място в Европа по дял на жените специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии с 28% (в сравнение със средния дял за ЕС от 19%).


Posted

in

by

Tags: