Президентът наложи вето на двудневния арест без уведомяване

Президентът Румен Радев наложи вето на промените в Наказателния кодекс и ги върна за ново обсъждане в Народното събрание, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

С тях се предвижда задържане на лица до 48 часа, без да бъдат уведомявани близките им.Освен това властите могат на не казват на родителите в продължение на 24 часа, че непълнолетното им дете е задържано.

“Конституцията вменява на родителите да се грижат за децата си до тяхното пълнолетие и задължава държавата да ги подпомага”, подчертава президентът в мотивите си.

Той подчертава, че подкрепя усилията в борбата срещу тероризма, организираната престъпност и други форми на усложнена престъпна дейност, но не е съгласен с подхода на законодателя.

Радев настоява “да се очертае кръгът на лицата и на конкретните престъпления, за които може да се отлага уведомяването”. Според него в обратен случай се открива възможност за “непропорционално засягане на права и се създава риск изключението да се превърне в правило”.

Преди седмица парламентът гласува окончателно промените в Наказателния кодекс, с които прокуратурата вече има право да забавя с 48 часа уведомяването на близките на задържан.

Според сега действащите разпоредби уведомяването на семейството и работодателя на обвиняемия задържан под стража става незабавно.

Отлагането ще става в случаите, когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство.

То ще се прилага в зависимост от особените обстоятелства на всеки конкретен случай, а не от вида или тежестта на самото престъпление. Решението ще се взема от прокурора на досъдебното производство, който трябва да се произнесе с мотивирано постановление. Постановлението ще може да се обжалва в съда. От БСП възразиха срещу тази промяна.

Ветото е дванадесетото за президента, като до момента парламентът е подкрепил само едно от тях – върху Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Държавният глава наложи вето и върху: Закона за концесиите, Закона за опазване на околната среда и водите, Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за бюджета на НЗОК за 2018 година, Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за банковата несъстоятелност, Закона за приватизация и следприватизационен контрол, на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за държавната собственост, както и Закона за корпоративното подоходно облагане.