London 8

Промени в изискванията за внос на стоки и личен багаж във Великобритания

Посолството на Република България в Лондон уведомява българските граждани, пътуващи към Обединеното кралство за следните промени в изискванията за внос на стоки – личен багаж:

Считано от 1 януари 2021 г., при пристигане в Англия, Шотландия и Уелс,  пътниците имат право да внасят стоки, съдържащи се в личния им багаж, без за това да трябва да заплащат данъци и такси, при следните лимити :

Паричните прагове за внос на стоки, различни от стоките, за които се прилагат количествени прагове, са в размер до:

– 390 британски лири (или до 270 британски лири, ако пътникът пристига с частен самолет или лодка);

     Всеки пътник над 17 годишна възраст може да внесе:

Тютюневи изделия, при следните лимите:

200 къса цигари, или

100 пурети, или

50 пури, или

250 грама тютюн или

200 пълнители за електронни цигари

В случай, че се внасят различни видове тютюневи изделия, същите следва да се разделят така, че напр. да се внесат 100 къса цигари и 25 пури (т.е. двете половини от квотата)!

Алкохол и алкохолни напитки при следните лимити:

Дестилирани и спиртни напитки с обемно алкохолно съдържание над 22 % етилов алкохол:      

4 литра, или

Подсилени вина (Шери или Порто), пенливи вина и дестилирани и спиртни напитки с обемно алкохолно съдържание не по-високо от 22 % етилов алкохол:

9 литра

Непенливи вина:

18 литра или

Бира:

42 литра

В случай, че се внасят различни видове алкохол, същите следва да се разделят така, че напр. да се внесат 4,5 литра подсилено вино и 2 литра алкохол с  съдържание над 22%етилов алкохол (т.е. двете половини от квотата)!

В случай, че бъде надхвърлен определеният количествен лимит, се дължат вносни и акцизни сборове върху цялата стойност на стоките както следва:

цигари – 16,5% от продажната стойност + 4,90 британски лири за 20 къса цигари

бира – от 2.8% до 7.5% – 19,08 пенса на литър

вино – до 4% – 91,68 пенса за литър

алкохол – 28,74 британски лири за литър

При пристигане на територията на Северна Ирландия се прилагат  други количествени ограничения, както следва:

800 къса цигари

200 пури

400 пурети

1 кг тютюн

800 пълнители за електронни цигари

110 литра бира

90 литра вино

10 литра алкохол с обемно алкохолно съдържание над 22 %

20 литра напитки с обемно алкохолно съдържание не по-високо от 22 %