Регистриране в България на брак, сключен във Великобритания

Струмен Паунов

Alex Development

07786 967299

www.alexdevelopments.co.uk

При сключване на брак извън пределите на Република България, за българските граждани е задължително да регистрират брака си в Република България, в рамките на 6 месеца от датата на сключване на брака

Регистрирането на брака се извършва в общината по местоживеене на един от съпрузите в България.

Необходимият за регистрация документ е оригиналното удостоверение за сключен граждански брак в чужбина. Документът следва дa се завери предварително с Апостил.

Информация относно Апостил ще откриете на нашия сайт.

След получаването на Апостил върху оригиналното брачно свидетелство, то трябва да бъде преведено на български език. Преводът може да бъде направен в България от лицензирана за това фирма или в Лондон от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството.

Когато преводът е направен от заклет преводач в Лондон, същият се заверява в Консулската служба на посолството в Лондон.

За въпроси по статията може да ме търсите в делничен ден от 9 до 6 на 07786 967299.

BG Media London