Шофьорски изпити в UK

Теоретичен изпит

Теоретичния изпит е от две части. Първата част се състои от компютърен тест, при който докосвате компютърния екран, за да изберете един от многото варианти. Втората част се нарича тест за възприятие на опасности. Ще ви бъде показана комбинация от видео клипове с опасни ситуации при шофиране, а от вас ще се иска да кликнете с мишката, веднага щом забележите опасността. Трябва да преминете и през двете части, за да издържите теоретичния изпит.
Ако имате специални потребности, Driving Standarts Agency (0115 901 2500; www.dsa.gov.uk) може да направи специални приготовления за вас.
Не е необходимо да се явявате на теоретичен изпит, ако:
• искате да повишите степента на свидетелството си в същата категория – например, да можете да управлявате лека кола с ремарке;
• издържал(а) сте теоретичния тест и практически изпит за мотопед, но искате и свидетелство за управление на мотоциклет;
• имате право да шофирате определени моторни превозни средства – например, мотор с три колела, понеже имате свидетелство за управление на мотоциклет, издадено преди 01.02.2001г.;
• имате свидетелство за управление на превозно средство за инвалиди.
Можете да подадете документи за изпита:
• писмено, като попълните формуляр, който можете да намерите от тест центрове, инструктори или чрез съответната линия за заявки (0870 010 1372 или 0870 010 0372, ако желаете да подадете документи в Уелс);
• по телефона: 0870 010 1372, чрез кредитна или дебитна карта;
• по факс: 0870 010 4372;
• чрез internet (www.dsa.gov.uk).
Трябва да заплатите такса за изпита.

Кандидати със специални потребности

Ако имате специални потребности – например, ако сте ням или глух, или ако се нуждаете от специален физически достъп до центъра, или искате да се явите да изпита на различен език от английския – Driving Standarts Agency (0115 901 2500; www.dsa.gov.uk) може да уреди това.
Ако сте болен(болна) и се налага да отмените теоретичния си изпит, трябва да изпратите на DSA лекарски сертификат в рамките на 10 дена от датата на изпита, ако желаете да ви бъде насрочена друга дата и да не е необходимо отново да плащате такса. В противен случай, се налага да заплатите таксата отново. За да направите отмяна на изпита поради други причини, трябва да отправите предупреждение в рамките на 3 работни дни.

Практически изпит
Не можете да се явите на практически изпит, докато не издържите теоретичния, освен ако не сте освободен(а) от него. Практическият тест ще изпита способността ви адекватно да управлявате превозното средство и обикновено продължава 40 минути.
Практическият изпит включва и два въпроса относно безопасността на превозното средство, за да покажете, че умеете да правите проверка за безопасността.
Трябва да сте преминал(а) курс на задължително основно обучение (compulsory basic training) (CBT), преди да подадете документи за изпит за мотоциклет и трябва да покажете вашия CBT сертификат при явяване на практическия тест. Информация относно CBT можете да получите от Driving Standarts Agency (0115 901 2500; www.dsa.gov.uk).
Ако не издържите изпита, или не се явите на практическия изпит в период от две години след теоретичния, ще трябва отново да се явите на теоретичен изпит.

Подаване на молба за практически изпит
Ще трябва да заплатите такса за изпита. Не се заплаща такса за изпит за превозно средство за инвалиди. Можете да се запишете за изпита по телефона и да платите чрез дебитна или кредитна карта, или по пощата и да платите чрез чек или пощенски запис.
Можете да се явите на изпита във всеки тест център, но обикновено избора се прави от инструктора и в зависимост от това дали ще има свободна учебна кола за деня на изпита.

Кандидати със специални потребности
Driving Standarts Agency (0115 901 2500; www.dsa.gov.uk) може да организира приготовления за кандидати със специални потребности, ако поискате това при записването за изпита. Ако сте глух(а), можете да поискате изпита да бъде проведен на етапи, за да може изпитващия да има достатъчно време да даде инструкции. Приятел или член на семейството може да ви бъде преводач или signer, а изпитващия може да позволява спирането на разрешени места, за да може вашия signer (който ще седи на предната седалка до вас) да комуникира с вас.
Ако имате физическо увреждане, от вас може да бъде поискано да демонстрирате специален контрол над превозното средство, на което ще ви изпитат преди да започне изпита.

Резултати от практическия изпит
На края на изпита, изпитващия ще ви каже дали сте издържал(а) изпита или не.
Ако не издържите практическия изпит, можете да обжалвате единствено ако използвате мотив, че изпита не е бил проведен в съответствие с установените стандарти.
След като издържите практическия изпит, трябва да подадете молба до Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA: 0870 240 0009) в рамките на 2-годишен период, за да получите свидетелството си за управление на МПС. В противен случай, ще трябва отново да се явите на практическия и теоретичен изпит.
След като издържите практическия изпит за лека кола или мотоциклет, ще ви бъде даден пробен период.

Пробен период
Когато издържите шофьорския си изпит за първи път, ще бъдете подложен(а) на 2-годишен пробен период. Това се отнася за всеки със свидетелство за управление на МПС, издадено от DVLA. 2-годишния период започва от деня, в който издържите практическия тест.
Ако по време на пробния период, ви обвинят в нарушения, за които са ви дадени 6 или повече наказателни точки, вашето свидетелство за управление ще бъде отнета.
Ако свидетелство ви бъде отнето, ще бъдете върнат(а) до учебно ниво и към вас ще се отнесат все едно никога не сте държал(а) шофьорския изпит. За да продължите да шофирате, ще трябва да се сдобиете с временно свидетелство за управление на МПС и да шофирате с учебни табели докато не издържите теоретичния и практическия изпит. Не можете да обжалвате отнемането на свидетелството ви. Обаче, ако обжалвате обвинението или присъдата, които са ви дали 6 или повече наказателни точки, можете да подадете молба до DVLA, за да ви върнат свидетелството докато жалбата ви се разглежда. Ако съда уведоми DVLA, че присъдата се обжалва, свидетелството трябва да ви бъде върнато без да държите допълнителен изпит.
Не съществува минимален период, за който свидетелството да бъде отнето. След като издържите теоретичния и практическия изпит, може да подадете молба за ново свидетелство за управление на МПС. Обаче, наказателните точки ще останат върху него в продължение на 4 години от нарушението ви. След като изминат 4 години, можете да поискате от DVLA да ги премахнат.

Дисквалификация/ удължен шофьорски изпит
При определени нарушения, съда може да ви дисквалифицира или да нареди отново да бъдете изпитан(а). Ако нарушението е сериозно, съда може да нареди да бъдете “дисквалифициран до успешно явяване на изпита” и да се явите на двоен практически изпит, известен като “удължен шофьорски изпит”. Таксата за този изпит е по-голяма от нормалната.
Мотоциклетист, който е дисквалифициран от съда, ще трябва да премине през задължително основно обучение, за да управлява мотоциклет като курсант, и ще трябва отново да се яви на практическия изпит.

Такси
Информация за настоящите такси за шофьорски изпити, можете да намерите в уебсайта на Driving Standards Agency (www.dsa.gov.uk).

Жалби
Първа стъпка
Ако желаете да се оплачете относно начина, по който дадена част от изпита е проведена, трябва да се свържете или с Teory Test Operations, или с Practical Test Operations в Driving Standart Agency. С техните офиси можете да се свържете по телефона, но в повечето случаи жалбите трябва да са писмени.
Ако желаете да се оплачете от теоретичния изпит, трябва да се свържете с Driving Standards Agency’s Customer Service Unit (0870 241 0204 или 0870 010 0372 за Уелс).

Втора стъпка
Ако не сте удовлетворен(а) от резултата на вашата жалба, можете да изпратите писмо до изпълнителния директор в главния щаб на DSA. Можете да се обърнете и към някоя от следните личности, които да разследват жалбата ви:
• независим експерт по жалбите. Ще трябва да се свържете с изпълнителния директор в главния щаб на DSA (0115 901 2500; www.dsa.gov.uk); или
• Parliamentary Ombudsman. Ще трябва да се обърнете към Парламентарния член на вашия район.

Кой още може да помогне?
Службите на Driving Standart Agency:
London и Sought East: 020 7468 4712
Northern: 0191 201 8161;
Midlands и Eastern: 0121 697 6762;
Wales и Western: 029 2058 1218.

Повече информация относно Driving Standart Agency, Driver Vehicle Licensing Agency и Vehicle Inspectorate можете да намерите в уебсайта на www.direct.gov.uk

BG Media London