След Brexit идва битка за Лондонското сити

Излизането на Великобритания от Европейския съюз остави видима следа в Лондонското сити.

Почти за една нощ в началото на януари изтъкнатият финансов център в света загуби около половината от търговията с акции, с която се занимаваше, и голяма част от покупко-продажбата на деривати.

Следващият засегнат елемент на финансовата индустрия може да се окаже клирингът.

Клирингът е жизненоважна финансова инфраструктура, в която Лондон доминира. Самият му размер – трилиони долари деривати всеки ден – го прави още по-голяма политическа цел за ЕС от търговията с акции, пише Елиза Мартинузи за Bloomberg.

Вълнението с Европа за това къде да се базират ключовите поемащи рискове мениджъри и лица, вземащи решения във финансовата индустрия, тревожи някои грандове на Ситито точно толкова, колкото и потенциалната загуба от клиринг на суаповете. Ето защо все по-твърдата позиция на ЕС срещу предоставяне на регулаторна „еквивалентност“ на британските финанси, която ще позволи на банкерите да работят безпрепятствено в Европа, се превърна в най-големия страх в момента.

Европа също разглежда възможността да принуди мениджърите на активи, които обработват портфейли за субекти от ЕС, да го правят на континента.

Мониторингът на броя банкови ходове не е лесно и нито една от страните няма да може да обяви победа в скоро време. Но бъдещето на Лондон е обвързано неразривно с неговите старши трейдъри, както и с професионални адвокати и счетоводители. Тяхното преминаване отвъд Ламанша би довело до голяма промяна в данъчните приходи на Великобритания, много повече от клиринговата дейност с нисък марж.

Откакто Великобритания завърши излизането си от ЕС през декември, само около 7500 позиции са се преместили в Европа. Но свободата на действие, предоставена от регулаторите по време на пандемията, приключва. Франция предупреди, че финансовите предприятия са изправени пред наказателни обвинения, ако нямат достатъчно местен персонал, за да осигурят разумно управление на риска. А Европейският орган за ценни книжа и пазари предупреди за „съмнителни практики“, като компаниите намират заобиколни решения за правилата, разделящи Великобритания от Европа.

Без разрешението да работят с повечето европейски бизнеси от Лондон, банките трябва да управляват нещата от регулираните от тях офиси на континента. Международните банки се съгласиха да прехвърлят 1,2 трилиона евро (1,4 трилиона долара) активи към европейски клонове, което е важно за финансовата стабилност.

Вземете за пример Ирландия – британската Barclays сега е най-голямата банка в страната, след като премести около 15% от активите в баланса си там след Brexit.

На континента JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Goldman Sachs Group имат звена, които се контролират пряко от Европейската централна банка (ЕЦБ контролира общо 117 финансови институции). Регулаторите са задължени да гарантират, че ако някое от тези предприятия изпадне в криза на платежоспособността, ръководителите му във Франкфурт, Париж или Дъблин могат да бъдат подведени под отговорност.

Заплахата за Лондон от това изтичане на мозъци е толкова сериозна, че някои се чудят дали би било по-добре да се откажат от клиринга, за да се осигури еквивалентност за други финансови дейности. Великобритания и ЕС изготвят меморандум за разбирателство, който трябва да създаде рамка за финансово регулиране, която би могла да проправи пътя за предоставяне на повече достъп на Лондон до континента – или поне това е надеждата във Великобритания.

Лондон изгуби короната си за търговия с акции от Амстердам, но истинската игра се води другаде. По-значимите промени в господството на Лондон ще бъдат по-фини и по-малко забележими – докато не станат прекалено големи.