Със или без сделка – какво ще коства Brexit на ЕС и Великобритания?

Преговорите между Великобритания и Европейския съюз за търговско споразумение след Brexit ще продължат до последният възможен момент, тъй като и двете страни се опитват да постигнат споразумение преди крайния срок.

Тъй като сделката виси на косъм, ето обобщение на това, което е заложено, ако преговорите се провалят.

Ако не бъде постигнато споразумение, това би било удар за бизнеса и потребителите от двете страни.

Десетилетия свободно движение на стоки, услуги, хора и капитали ще да приключат внезапно, когато Великобритания напусне единния пазар и митническия съюз на ЕС на 31 декември, предава Bloomberg.

Компаниите ще се сблъскат с мита, квоти и потенциален хаос, докато транспортират стоки през границата;

финансовите предприятия в Лондон ще загубят правомощията си да предлагат услуги в целия ЕС, а правата на потребителите да живеят и да останат от другата страна на Ламанша ще бъдат ограничени. Дори да си вземете домашно куче на континента ще стане по-трудно.

Икономическият удар

Без търговска сделка британската икономика би претърпяла краткосрочен шок от около 1,5% от БВП, изчисляват от Bloomberg Economics. Службата за бюджетна отговорност, независим надзорен орган за разходите на Великобритания, прогнозира спад от 2% на БВП.

Мита

Вместо непосредствена търговия с пазар от над 400 милиона потребители, британските фирми ще се върнат към търговия с ЕС по правила, установени от Световната търговска организация през 1995 г. Това означава, че вносът и износът за ЕС ще бъдат предмет на договорени от СТО мита – по същество данък върху стоките.

Средната митническа ставка за ЕС е 3%, но някои продукти биха привлекли много по-високи налози: британските производители на автомобили ще бъдат изправени пред 10-процентови мита върху целия автомобилен износ за ЕС, докато фермерите, изнасящи млечни продукти, ще бъдат обложени с  35,4-процентово мито.

Само автомобилната индустрия ще се сблъска с 55 милиарда паунда загуба заради срив в търсенето и местно производство поради митата, смятат от Обществото на производителите и търговците на автомобили.

Митата също могат да доведат до повишаване на цените за компаниите и потребителите. За  супермаркетите цената им би била 3,1 милиарда паунда (4 милиарда долара) годишно, изчисляват от Британския консорциум за търговия на дребно. Около 85% от храните, внесени от ЕС, биха били обложени с мита от 5% или повече.

Около 43% от износа на Обединеното кралство, оценен на около 300 милиарда лири, отиват в ЕС всяка година, а блокът е източникът на 51% от вноса на Великобритания.

Лондонското Сити

Финансовите фирми ще загубят паспорта си, за да предлагат услуги в целия ЕС, независимо дали има търговска сделка или не. Достъпът им до клиенти ще зависи от преценката на ЕС, дали правилата на Великобритания са еквивалентни на неговите в 40 области. Неспазването на търговско споразумение би забавило този процес. Дори ако бъде дадено разрешение, ЕС пак ще може да го оттегли с малко предизвестие.

Граници

Бизнесът, който изнася за ЕС, ще трябва да подава митнически декларации със или без търговска сделка. За да транспортира стоки от Дувър до Кале – най-натоварената гранична точка на Великобритания с ЕС – камионите ще се нуждаят от издадено от правителството разрешение, указващо, че имат правилните документи и няма да бъдат задържани от френски служители.

Закъсненията на границата биха затруднили производителите, разчитащи на части, пристигнали точно навреме, включително компании в автомобилостроенето и космонавтиката, а пресни хранителни продукти може да се развалят и да загубят стойност, водейки до загуби за търговци и производители.

Животинските продукти ще трябва да се движат през определените гранични инспекционни пунктове, придружени от здравни сертификати за износ, издадени от ветеринарен специалист.

Въпреки че стоките, които се изнасят от Обединеното кралство, ще бъдат подложени на проверки от края на годината, Великобритания отлага пълния контрол върху вноса на тези, които пристигат от ЕС, до юли 2021 г. Въпреки това, компаниите все още ще трябва да водят регистри на своите трансакции и да подават митническите декларации през юли.

Стандарти

Може да се наложи компаниите да спазват два отделни режима за продуктови стандарти и разпоредби, като се нуждаят от одобрения от Обединеното кралство и органите на ЕС, за да имат право да продават на двата пазара. Например някои стоки ще трябва да носят нова марка на Обединеното кралство за оценка на съответствието (UKCA) от 1 януари, вместо маркировката CE на ЕС, за да се продават във Великобритания.

Услуги

Секторът на услугите – който съставлява 80% от британската икономика – ще бъде изправен пред нови ограничения. Британски архитекти и консултанти ще бъдат сред професионалистите, които ще загубят автоматичното си право да предлагат услугите си в цяла Европа. Може да се наложи компаниите да създадат офиси в ЕС, за да продължат да търгуват, и може да се наложи да потърсят местно одобрение за своите професионални квалификации.

Паспорти

Дори и при търговска сделка, британските посетители на ЕС ще трябва да представят паспорт, които изтича след минимум шест месеца, за да пътуват. Тези, които остават в ЕС за повече от 90 дни, може да се нуждаят от виза.

Автомобилистите може да се нуждаят от международно разрешение за шофиране. Пътуването с домашни любимци до ЕС също ще стане по-трудно. Собствениците на животни ще бъдат изправени пред четиримесечен процес, включващ кръвни тестове и ваксинации и здравни сертификати.

Имиграция

Свободното движение на хора между Великобритания и ЕС ще приключи. Великобритания планира да използва така наречената базова система за имиграция, при която задграничните работници трябва да докажат, че отговарят на определени критерии, преди да им бъде позволено да дойдат във Великобритания за работа. Критериите включват говорене на английски език, наличие на съществуващо предложение за работа и печелене на повече от 20 480 паунда годишно.

Вино и цигари

Британците, пътуващи до ЕС, ще могат да се възползват от безмитното пазаруване на пристанищата и летищата. Вече обаче няма да е възможно връщането с неограничени количества продукти като алкохол и тютюн от блока, без да се плащат съответните данъци. Вместо това купувачите ще са подложени на ограничения от до 200 цигари, 18 литра вино и четири литра други спиртни напитки.