Софийският университет

СУ ще признава оценките от матурите като конкурсни

За учебната 2021/2022 година Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми.

И тази година кандидатстването в специалност „Право“ ще се осъществява с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование. За дипломи, издадени преди въвеждането на държавните зрелостни изпити, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Софийският университет ще проведе кандидатстудентски изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“, по математика І и математика ІІ за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет, както и по физика за специалностите във Физическия факултет. С оценките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кандидатстват и за специалности в Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.

Първата изпитна сесия ще се проведе в събота, 24 април 2021 г., а втората – на 23, 29 и 30 май и 5 юни 2021 г.

Кандидатстудентските изпити ще са на следните дати:

– Математика ІІ – от 9.00 часа на 24 април 2021 г.;

– Математика І – от 9.00 часа на 23 май 2021 г.;

– Биология – от 9.00 часа на 29 май 2021 г;

– Физика – от 14.00 часа на 29 май 2021 г.;

– Математика II – от 9.00 часа на 30 май 2021 г.;

– Химия – от 9.00 часа на 5 юни 2021 г.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия ще се осъществява само по електронен път и започва в 8.30 часа на 1 април 2021 г. Крайният срок е в 17.00 часа на 19 април 2021 г. – за първата кандидатстудентска сесия, както и в 17.00 часа на 17 май 2021 г. – за втората кандидатстудентска сесия. Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

През учебната 2021/2022 година Софийският университет ще има една нова бакалавърска програма – „Геология и проучване на природните ресурси“ в Геолого-географския факултет.

Кандидат-студентите ще имат възможност да се регистрират за класиране в срок от 8.30 ч. на 14 юни до 17.00 ч. на 30 юни 2021 г.

Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране се извършва единствено на страницата на СУ.

На 6 юли ще бъде обявен първият етап на класирането на кандидат-студентите. Вторият и третият – съответно на 13 и 20 юли.