Детето и училищата в UK

Ралица Велинова

Сезоните минават един след друг и настъпва моментът вашето дете да тръгне на училище. В Англия задължителната възраст за това е при навършване на 5 години. Една година преди това то има правото да бъде прието в т.нар. „предучилищна група” (reception), от която след това то продължава своето начално образование в същото училище до 11-годишна възраст.

Не подценявайте подготовката за този момент!

Тя трябва да започне доста по-отрано, за да не се остави случайността да определя в какво училище ще попадне детето ви и какъв старт в живота ще получи там.

Изборът на училище
За да имате по-ясна представа кои от най-близките до вас училища са най-подходящи за вашето дете, можете да потърсите информация от:
Таблица за оценка на знанията на учениците (процент на успеваемост на изпитите от второ ниво – Key Stage 2, включващо английски език, математика и наука). На сайта www.education.gov.uk/performancetables може да получите информация за конкретно училище, сравнителна информация за всички училища в дадена община или въвеждайки пощенския си код, за училищата най-близо до вас.
Доклад на OFSTED – изготвя се въз основа на провеждана периодична проверка на всички държавни училищата. Докладът е достъпен за всеки, който иска да получи повече информация за дадено училище на следния сайт: www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Inspection-reports/Schools. Може да потърсите конкретно училище или въвеждайки пощенски код и дистанция, да разгледате всички училища близо до вас. Някои от показателите, които се оценяват, са: постижения, стандарти, индивидуално развитие на учениците, качество на обучение, спазване на учебната програма, ръководство. Възможните оценки са: 1 – отличен, 2 – добър, 3 – задоволителен, 4 – незадоволителен.

Какви са критериите за прием?
След като съставите своя списък с предпочитани училища, следващата важна стъпка, преди да кандидатствате за тях, е да проверите какви са критериите за прием. Ако училището, което сте харесали, е популярно, критериите за прием ще ви помогнат да добиете реална представа какви са шансовете на детето ви да получи място в това училище.

Нека разгледаме като пример начина, по който в общината Waltham
Forest (Североизточен Лондон) се прилагат както общи, така и специфични критерии за прием в началните училища (при условие, че има повече кандидати отколкото свободни места за съответното училище):

1. Деца, които са под обществена опека – свободни места в съответното училище се предоставят на първо място на деца, за които се полагат обществени грижи, ако е спазен срокът за прием на необходимите документи.
2. Медицински причини – този критерий се прилага, ако детето или негов попечител имат основателна здравословна причина, която затруднява придвижването от дома до училището. Детето ще бъде прието с предимство в избраното от родителите училище.
3. Роднинска връзка – ако детето, което кандидатства за място в съответното начално училище, има братя или сестри, които учат в същото училище, това се приема за предимство пред останалите деца.
4. Разстоянието от училището до дома на детето – определя се чрез компютърна географска информационна система (GIS), като права линия, свързваща училището и домашния адрес на детето. Предимство имат деца, които живеят по-близо до желаното училище.

Мини зона в района на училището, която е с предимство (priority areas) – в допълнение към посочените основни критерии понякога има и индивидуални за дадено училище, които ще трябва да откриете в брошурата на общината. Такова например е правото на училищата да определят списък с улици в района на училището, които са с предимство пред други улици реално много по-близо до училището.

Важно е да имате предвид, че критериите могат да бъдат различни за различните общини, както и да варират от училище до училище. Ще ви е от полза, ако предварително проучите какви са те за общината, където живеете, преди да вземете решение, за кои училища ще кандидатства вашето дете. Информация за критериите и диаграма, илюстрираща начина, по който са били запълнени свободните места в училищата предходната година, може да получите от училищните проспекти или от издаваната от общината брошура “Информация за родителите”, както и от сайта на съответната община.

За община Waltham Forest той например е: www.walthamforest.gov.uk/ldg/school-admissions

Кога и как да подадем документи?

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване за избраните от вас училища е различен за всяка община. Обикновено подаването на документи започва от септември – година преди детето ви да тръгне на училище. Крайният срок е няколко месеца след това – в началото на следващата година. Периодът за подаване на документи за учебната 2011/12 в Лондон и Surrey беше от 01.09.2010 год. до 15.01.2011 год. за децата, тръгващи на училище от септември 2011. Документи се подават в офиса на общината или чрез Pan London eAdmissions (отнася се само за общините в Лондон и община Surrey ) на следния сайт – www.eadmissions.org.uk

Ще се класира ли детето ми?

Резултатите се обявяват през март-април, като за всяка община датата е различна и е най-добре да се провери на място още при подаването на документите. Ако детето ви се класира за повече от едно от отбелязаните от вас училища, ще му бъде предложено място в това, коетое посочено на по-предна позиция във вашия списък. Ако нито едно от тези училища обаче не предложи свободно място за детето ви, тогава общината ще ви предложи друго, възможно най-близко до домашния ви адрес училище, в което има останали свободни места след първото класиране.

За ваша изненада то може да се окаже, че е не само доста отдалечено, но и обикновено е това, което е с най-нисък рейтинг.

Какво да направя, ако детето ми не е прието в нито едно от предпочитаните от мен училища?

1. Попадате в списъка на чакащи. Ако детето ви не се класира за нито едно от училищата, в които желаете да учи, то попада в така наречения waiting list на тези училища. Имайте предвид, че мястото му в този списък може да се променя както в посока нагоре, така и надолу. Това е така, защото някои деца могат да се откажат от съответното училище (което ще позволи детето ви да се придвижи нагоре) или пък нови деца да се включат в списъка на чакащи (ако те покриват критериите по-добре от вашето дете, тогава придвижването ще е надолу). Ако прецените, че шансовете за място в набелязаното от вас училище не са големи, можете да сложите детето си в нов списък, заменяйки едно или всички от предпочитаните училища.

Внимание! Имате право само веднъж да смените списъка от училища, в които искате да учи вашето дете.

2. Право на обжалване. Независимо от включването ви в списъка на
чакащи, ако не получите място в предпочитаните от вас училища след резултатите от първото класиране, имате право да обжалвате това решение. Може да направите това за няколко или всички училища, за които сте кандидатствали, но не сте били одобрени. Писмото, с което общината ви съобщава, че не сте се класирали, трябва да съдържа причините, поради които е взето това решение, както и информация за това каква е процедурата за обжалване. Необходимо е да изпратите писмо, с което да ги уведомите за решението си да обжалвате. Направете това колкото е възможно по-скоро, тъй като има краен срок, който трябва да се спази. Комисията, която ще вземе решение, на първо място проверява дали е допусната грешка при прилагане на критериите за прием, дали те са законни и дали училището има възможност да приеме допълнително още ученици. След това решението се взима на базата на преценка доколко негативните последици за развитието на детето ви ще са по-големи от техническото неудобство за училището да създаде група (клас) от повече от допустимия лимит от 30 деца. Обикновено един от три случая се печели от родителите. За това е необходимо добре да се подготвите и обосновете защо именно вашето дете трябва да посещава конкретното училище. Повече информация за вашата подготовка за обжалване можете да получите от сайта на The Advisory Centre for Education (ACE)

bg-media-london_baner-e-vesti