въглища

Великобритания пенсионира въглищата

В последните 20 години Европа бавно се разделя с въглищата, показват данните на End Coal.

Според тях в периода 2000 – 2020 година в света са затворени 361 гигавата въглищни мощности, от които само 4,5 гигавата предсрочно.

В същия период новите въглищни мощности са 1,36 теравата, от които 1,1 теравата са в Индия и Китай. Закритите мощности в тези две страни са 102 гигавата.

В Европа най-съществен е отказът от въглища във Великобритания – 29,5 гигавата и няма нито една новооткрита мощност. Всички централи са затворени според срока им за експлоатация.

В най-голямата европейска икономика – Германия, затворените въглищни мощности са 18,4 гигавата, от които 319 мегавата предсрочно. В същото време обаче в страната са открити 13,8 гигавата нови въглищни мощности, от които 1,1 гигавата само през първото полугодие на 2020 година.

Зависимата от въглищата Полша няма нито една закрита предсрочно въглищна мощност в периода 2000 – 2020 година. В страната са затворени 5 гигавата мощности и са открити нови 5,9 гигавата. Полша разчита на местния добив на въглища и засега трудно приема плановете за въглеродна неутралност на Европа.

Отказ от въглищата отчита и Испания, закривайки 8,6 гигавата въглищни мощности през последните 20 години. В същия период няма открити заместващи мощности. Данните на Международната агенция за енергетика (МАЕ) показват, че в енергийния микс на страната в последните години расте делът на възобновяемите източници. Испания разчита и на ядрена енергия, но и на петрол и природен газ за покриването на енергийните си нужди.

5,3 гигавата са закритите във Франция въглищни мощности. Срещу това в страната има открити нови 512 мегавата.

Париж засега не покрива своите цели за възобновяеми енергийни източници, поставени от Европейската комисия, и продължава да разчита на ядрената енергия.

Белгия е пенсионирала 2,8 гигавата въглищни мощности и в отговор няма нито една нова въведена. Страната всъщност е една от първите в Европа, които спират да разчитат на въглища като източник на енергия.

Гърция обяви през тази година амбиция да спре въглищата до 2023 година. По данни на End Coal в периода 2000 – 2020 година в южната ни съседка са закрити 1,5 гигавата въглищни мощности, а откритите са 330 мегавата. Още от 2018 година делът на въглищата намалява и се заместват от природен газ и възобновяеми източници.

Един от големите износители на въглища в Европа – Русия, е отворила почти 5,9 гигавата нови въглищни мощности, но в същото време е извела от експлоатация 4,5 гигавата. Анализи на Европейската комисия показват обаче, че през последните години износът на въглища от страната расте, а вътрешното потребление се свива.

В световен мащаб друг голям износител на въглища, Австралия, също отчита намаляване на въглищните си мощности. В периода 2000 – 2020 година в страната са закрити 6,4 гигавата въглищни централи, а на тяхно място са заработили 3,7 гигавата, показват още данните на End Coal.

BG Media London