Всичко което трябва да знаете за CSCS картите

Днес ще ви предоставим информация и сведения какво точно означава CSCS и какви видове карти се предлагат.

Какво е CSCS?

Това е една задължителна програма за безопасност в строителната индустрия през, която трябва да преминете, ако желаете да работите в тази сфера.

Цялото наименование на програмата е Constriction Skills Certification Scheme (CSCS).

Тази програма е създадена с цел да обучи своите кандидати на съществените правила, които трябва да се спазват, за да сте в безопасност на работното място. Ако вие притежавате карта CSCS това значи, че сте се справили положително с теста за безопасност на труда и имате уменията, които са ви нужни за да работите на строителния обект. В случай, че не сте притежател на такава карта бъдете сигурни, че доста голям процент от строителните фирми няма ви наемат на работа, защото едно от изискванията е да сте преминали този тест за безопасност и да сте се сдобили с CSCS карта.

Колко вида са CSCS картите

Разбира се и тук съществуват няколко вида карти, като те издават в зависимост от вашите умения и квалификацията, която притежавате в областта на строителството.

1. Зелена карта CSCS- за тази карта можем да кажем, че тя е подходяща най-вече за дърводелци, бояджии, общи работници по обектите, мазачи и за хората, които поставят гипсокартон. Тази зелена карта CSCS е най- много срещаната.

2. Синя карта CSCS- притежателите на тази карта са служители, които са достигнали второто ниво на NVQ.

3. Черна карта CSCS – с тази карта се сдобиват хора, които заемат мениджърските постове. За да станете притежател на тази карта, обаче трябва задължително да сте преминали петото ниво на NVQ.

Картата, която е нужна на водопроводчиците се нарича JIB и тя ще бъде много полезна на всеки, които желае да упражнява дейност в тази сфера.

Какво трябва да направите, за да си извадите карта CSCS

Преди да предприемете каквато и да стъпка по изваждането на карта CSCS трябва да преминете успешно теста за безопасност (health and safety test). В самия тест са включени 50 въпроса и за да преминете вие трябва за 45 минути да отговорите правилно на най- малко 44 въпроса. За всеки един вид карта има различни тестове, като този които ще решавате вие е в зависимост от квалификацията и уменията, които притежавате. В случай, че притежавате умения на бояджия, дърводелец, общ работник, мазач ще трябва да решавате теста Operative Health and Safety Test.

Не се притеснявайте, няма да ви отнеме много време и усилия, за да откриете тест център, защото те са разположени на цялата територия на Обединеното кралство. Започнете ли да търсите със сигурност ще откриете тест център не по- далеч от една миля от адреса на който се намирате.

След като изпратите запитване по имейл вие ще получите потвърждение за допускане до теста след като заплатите нужната такса. За да бъдете допуснат до теста за безопасност трябва да представите документ за самоличност и писмото, което сте получили за заплатената такса.

Oт 1 юли 2014 година за да получите 5 годишна карта трябва да вземете и Level 1 Award in Health and Safety in a Construction Environment, който се провежда от оторизирани за целта колежи, като цената на курса варира от 130-200 лири.

За да да вземете вашата CSCS карта трябва да заплатите 36 паунда.

Ще предоставим на вашето внимание Интернет страницата, на която ще имате възможност да си заявите избраните от вас час и дата за явяване на изпит: http://www.cscs.uk.com/.

BG Media London