Юридически професии на съдебната власт в Англия и Уелс

С някой от тях ще ви запознаем сега и ще дадем кратка информация за тях.

1. Нотариуси (Notaries)-
тази професия е възникнала още през римското нашествие над Британия. За да практикуват нотариусите трябва да имат разрешение от Службата на архиепископа (The Faculty Office), а техния модератор е Съдът на архиепископа (Court of Faculties). Връзката, която се осъществява между гражданското и общото право е благодарение на нотариусите. За да имате квалификацията на нотариус трябва да се явявате на отделни изпити и поради тази юридическа подготовка те имат право да бъдат юридически съветници (solicitors). За да получи своята квалификация и да има право да практикува на територията на Англия и Уелс, всеки нотариус трябва да завърши успешно курс за подготовка.

Всяка една дейност, която извършват нотариусите са приети на световен мащаб и те помагат на хората да извършват нужните им дела, като се заплаща приемлива сума за услугата. Всеки един нотариус има свой официален печат, а нотариалните актове, които се подписват и подпечатват на територията на Англия и Уелс също така имат и доказателствена сила. Ако вие притежавате такъв нотариален акт с подпис и печат той ще бъде признат във всяка една страна.

Има и няколко правила, които трябва да се спазват от нотариусите:

Задължително трябва да подновяват удостоверението си за практика
Задължително трябва да имат застрахователно покритие за професионална отговорност
Задължително се провежда индивидуална среща с лицето.

2. Секретари и останалия персонал в съдилищата- от тях не се изисква специална юридическа подготовка и се занимават само с административни въпроси, като по този начин помагат на съдиите. Този персонал нямо дадено право да консултира хора по правни въпроси. Хората, които работят в магистратските съдилища в Англия и Уелс изпълняват малко по-разнообразни функции отколкото при нас. Правно обучените секретари могат да се разделят на два вида:

3. Съдебни секретари (Justices’ Clerks)- това са основните правни съветници на магистратите. Тези съдебни секретари задължително трябва да притежават юридическо образование и да преминат през курс на обучение, който е с продължителност от 5 години. Тяхна задача е и да отговарят за встъплението на юрисконсултите (legal advisers).

4. Юрисконсулти (legal advisers)- те имат правото да заседават в съда и същевременно дават съвети на магистратите. Те задължително трябва да притежават юридическа квалификация. Право-прилагащите служители на висшия съд (high court enforcement officers) се назначават от по дадени райони от Лорд-канцлера (Lord Chancellor). Служителите са в пълното си право да конфискуват или продават имущество на чужди хора, като го правят с цел да съберат дълговете.

5. Съдебен изпълнител в окръжен съд (County Court Bailiff)- Съдебната служба на Нейно величество отговарят за назначаването на тези служители. Тези служители са натоварени с не леката задача да предават заповеди за принудително изпълнение, възстановяване на имуществото и други. Също така тези съдия изпълнители имат правото да връчват на ръка различни видове документи и заповеди за принудително изпълнение.

6. Сертифицирани съдебни изпълнители (Certified Bailiffs)- те задължително трябва да са регистрирани съобразно правилника за изземане на имущество за обезпечаване плащането на наем и са частни изпълнители. Областният съдия, който заседава в Окръжния съд упълномощава тези служители. Тези частни съдебни изпълнители имат правото да изземат имущество, да изпълняват принудително плащане на общински данъци и други.

https://www.alexdevelopments.co.uk/

BG Media London


Posted

in

by

Tags: