Задължения при наемане на жилище във Великобритания

Безценни съвети при анемането на жилище дава адвокат Любомир Явричев от Singhania& Co LLP Solicitors.

Тези задължения съвсем не се изчерпват само със заплащане на наема.

1. Кой е наемател?

Наемател на жилище е онова лице или лица, които са подписали договор за наем. Ако някой използва жилище срещу устни договорки, това не е незаконно, но е в ущърб на наемодателя, затова самите те ще поискат договор за наем да бъде подписан.

Това е особено рисковано ако в едно жилище живеят няколко чужди човека.

Това е рисковано и за самите наематели, защото ако някой без договор е извършил злоупотреба с имота – нещо е счупил или откраднал, а след това е избягал, останалите ще трябва да платят за щетите.

2. Парични задължения

Всеки наемател е длъжен да заплаща в уговорения в договора срок наем.

Освен самият наем, наемателите трябва да плащат още общински данък,   наемът за земята и плащания на трети лица, които поддържат общите части (почистване на стълбища, грижи за градинката, паркинга  и други).

Когато наемате жилище, трябва да се интересувате и за тези допълнителни разходи. Дори и да не са заложени в самия договор за наем, те не отпадат като задължение и ако не ги заплащате, ще бъдете преследвани от закона.

3. Пазете документите, с които сте заплатили вашите наеми

Ако плащате наема за жилище по банков път, вие трябва да си пазите банковия документ. Той е безспорно доказателство пред вашия наемодател при нужда.

Ако заплащате наема в брой, наемодателят или посредникът  трябва да ви издава  “rent book”. Ако не ви издават, вие си ги искайте, защото те са доказателство, че сте си платили наема.

4. Парична отговорност на наемателите към наемодателите

Ако не всички, то повече от 90% от квартирите са обзаведени с мебели и с някаква битова техника. Ако някой счупи мебели или повреди някои от уредите, трябва да ги поправи, да купи нови или заплати обезщетение на наемодателя.

Ако живеете на квартира няколко чужди (несвързани) човека, би следвали в договора за наем да фигурират имената на всеки един от наемателите. При наличие на повреди отговорността е солидарна, ако са повредени мебели, които се ползват от всички (ако не е ясно кой е виновен).

Не е солидарна отговорността ако повредата е направена в личната стая на виновното лице (спалнята).

5. Наемателят носи отговорност за поддръжката на наетото от него жилище

5.1. Хигиена – чисти помещения, избърсани прозорци, подредени стаи, измита баня, плочките и уредите в кухнята.

5.2. Дребни ремонти – ако изгори крушката, вие трябва да я подмените, както и проблеми с контактите, ел. уредите, мивката, запушена тоалетна.

Ако вие сте причинили опушване на стените и тавана, или сте зацапали някоя стена, вие трябва да я боядисате.

Ако не го правите, наемодателят има право незабавно да ви изпрати известие, с което иска да  прекрати договора с вас.

5.3. Нематериални задължения – освен хигиената в наетото жилище, вие сте длъжни да не нарушавате обществения ред. Не трябва да вдигате шум, да правите купони със силна музика и пиянски изцепки, тютюнопушене, с които смущавате вашите съседи.

Не е пристойно наетото жилище да се използва за непозволени занимания (древна професия, сбирки на наркомани и други). Ако наемателят разкрие подобни нарушения, ще ви връчи известие за прекратяване на договора.

Друго нарушение е извършване на търговска или дребна занаятчийска дейност в наетото жилище, особено ако това е забранено в сключения договор.

Освен това, наемодателят ще уведоми полицията и ще имате много сериозни проблеми с Home Office.

6. Особени задължения на наемателя, които произтичат от закона

Наемането на имоти, включително и жилища под наем във Великобритания е свързано с два нормативни акта – „Occupiers’ Liability Act 1957“, както и „Occupiers’ Liability  Act 1984“, защото наемателят се приема като “occupier”.

На пръв поглед изглеждат сложни, но всъщност не са.

Например, наемател има куче. Той е уведомил и своя наемодател, който е дал съгласие домашното животно да живее в неговия имот.

Ако това същото куче ухапе пощальона, по принцип отговорността е на наемателя, но при положение, че наемодателят е позволил кучето да пребивава в жилището, отговорността върху щетата на пощальона се поделя между двамата.

BG Media London