BG Media London

Здравно осигуряване в чужбина

Европейска здравно-осигурителна карта

Европейската здравно-осигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ, право, което имат всички граждани на Република България с не прекъсвани здравно-осигурителни права, в страните от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, държавите, за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена ТУК.

Медикаменти

Лекарства

Ако при пътуване, носите със себе си предписани лекарства, следва да носите също и  рецептите за тях. Не надвишавайте количествата, необходими за лична употреба по време на пътуването, тъй е възможно  големите количества лекарства да събудят подозрение.

Наркотични вещества

Вносът и износът на наркотични вещества се извършва, съгласно Международната система за търговия с наркотици, като за целта се използват разрешителни за внос и износ. Последните се издават от Националния съвет по наркотичните вещества. Посредством системата се контролират веществата от Списъци I и II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., както и от Списъци I, II, III и IV на Конвенцията за психотропните субстанции от 1971 г.  Системата, прилагана в България, е в съответствие с клаузите в Шенгенската конвенция, член 75, съгласно който наркотични вещества и психотропни субстанции е възможно да се пренасят, когато са необходими за медицинското лечение на дадено лице и, в този случай, при поискване, следва да се представя, сертификат, издаден или заверен от компетентния държавен орган в страната на местоживеене.

Подробна информация по темата можете да намерите в страницата на Националния съвет по наркотичните вещества, която можете да отворите от ТУК.

http://www.mfa.bg/

bg-media-london_baner-e-vesti

 


Posted

in

by

Tags: