Как да регистрирате раждане в Англия

Всички раждания трябва да бъдат регистрирани в рамките на 42 дена.

Едно „мъртво раждане” трябва нормално да бъде регистрирано в рамките на 42 дена, но не по-късно от три месеца след раждането.

Раждането трябва да бъде регистрирано в Регистър за Раждане и Смърт (Registrar of Births and Deaths) в областта по месторождение.

Адресът е в телефонният указател. Регистрацията на раждането е безплатна, но всяко допълнително копие на акта за раждане се заплаща.

Какво да направите, ако раждането не е било регистрирано

Възможно е да подадете документи за регистрация на раждане години след като това е станало. Ще трябва да предоставите колкото се може повече детайли, като: точни дата и място на раждане, включително и адресът и пълното име на вашето дете. Трябва да изпратите писмо до: GRO Corrections, PO Box 476, Southport, PR8 2WJ.

Съществуват два вида актове за раждане:

· Пълен сертификат. Той представлява копие на сертификата от Регистъра за Раждане, предоставящ всички вписани детайли.
· Непълен (кратък) сертификат. Той дава информация само за пълното име на детето, пол, дата и място на раждане. Той не дава информация за имената и личните данни на бащата и майката. Непълният сертификат се издава безплатно, когато раждането се регистрира и е напълно достатъчен за по-голяма част от формалните цели.

Как да се сдобиете с копия на актовете за раждане

Можете да получите копие на акта за раждане по два от следните начина, като заплатите съответната сума:
· По пощата или чрез лична визита до местното регистрационно бюро, където раждането е регистрирано, или до местното регистрационно бюро, намиращо се в областта, където е станало раждането;
· Чрез лична визита до Family Records Centre. Адресът е: 1Myddelton Street, London EC1R 1UW;
· По пощата от General Register Office. Адресът е: PO Box 2, Southport, Merseyside PR8 2JD;
· Чрез телефон/факс от General Register Office, но тази услуга може да се ползва само от притежателите на кредитни карти;
· Чрез Internet (online) от General Register Office на адрес: www.gro.gov.uk

Трябва да осигурите колкото си може повече информация за раждането. Дори и да представите входящия номер на сертификата таксата няма да е по-ниска.

Входящият номер може да бъде намерен като се претърсят индексите в Family Records Centre, или в по-големите библиотеки и държавни архиви, които водят отчет за тези индекси.
Ако незнаете точната си дата на раждане, ще бъде направено проучване за която и да е част от определена година, посочена от вас.

Ако сертификатът не може да бъде намерен, част от таксата ще бъде удържана, а остатъка – върнат, при условие че остатъка е най-малко £2.
Можете да получите сертификат, единствено за лична сигурност, от местния регистър, където раждането е регистрирано.

Ако поискате копие малко след като раждането и регистрирано, ще заплатите по-ниска такса. Веднага щом регистрацията премине към Superintendent Registrar, се заплаща такса в пълен размер. Сертификатът се съхранява от Department for Work and Pensions (DWP).

Сертификати след осиновяване

Ако сте минимум на 18 години и сте бил/а осиновен/а в Великобритания или Уелс, можете да подадете документи за копие на вашия оригинален акт за раждане.

Ако детайлите около раждането са известни, ще трябва да подадете документи в Superintendent Registrar в областта, където вашето раждане е регистрирано. Тази процедура се заплаща. Ако сте били осиновени преди 12.11.1975г., ще трябва да се посъветвате с опитен адвокат преди да получите информация от оригиналния акт за раждане.

Ако сте били осиновени на, или след, 12.11.1975г., можете сами да решите дали да се посъветвате с адвокат преди да получите информация за вашия акт за раждане.
Можете също да изискате копие от сертификата за осиновянане, издаден след като осиновяването е влязло в сила.

Сертификати от чужбина

Ако сте роден/а в чужбина, раждането също може да е било регистрирано във Великобритания. При това положение, можете да изискате копие от сертификата по вече описания по-горе начин.

Ако раждането не е било регистрирано във Великобритания, можете да получите копие от акта за раждане от държавата, в която сте роден/а. Това може да стане като се свържете със съответното посолство на територията на Великобритания.

Освен това, Чуждестранната Секция в General Register Office може да помогне с въпросници. Техният номер е: 0151 471 4001.

Ако не можете да се сдобиете с копие от вашия чуждестранен акт за раждане, Консулската Дивизия към Foreign and Commonwealth Office може да помогне. Тази процедура се заплаща.

BG Media London