Brexit: Пресичане на границата след Брекзит

Струмен Паунов

Alex Development

07786 967299

www.alexdevelopments.co.uk

Гражданите на ЕС със settled status или pre-settled status ще могат да минават границата на Великобритания с документ за идентичност и удостоверението им за settled или pre-settled status, въведено електронно в паспорта им.

• Гражданите на ЕС, които идват във Великобритания с цел посещение (туризъм или на гости при роднини или приятели), не трябва да кандидатстват за виза, но ще трябва да кандидатстват онлайн за Electronic Travel Authorisation (ETA) Permit, преди да пътуват. Проверката дали тези граждани на ЕС имат подобно разрешително ще става от авиокомпаниите, преди да качат пътниците за Великобритания, т.е. в държавата, от която идва полетът. Освен това, на границата, тези граждани на ЕС може да бъдат разпитвани за целта на тяхното посещение. След като я обяснят, паспортът им ще бъде подпечатван и печатът ще показва позволеният им престой във Великобритания.

• Гражданите на ЕС с визи, получени след Брекзит, не трябва да кандидатстват за допълнителна виза или Electronic Travel Authorization Permit, за влизане във Великобритания.

• Като цяло, всички граждани на ЕС вече няма да могат да пътуват с лична карта, а само с паспорт. Гражданите на ЕС със settled и pre-settled status ще могат да продължат да пътуват с лични карти до 2025 г., но след това има вероятност да не могат да го правят повече. Останалите граждани на ЕС няма да могат да пътуват с лични карти след изтичането на транзитния период (след 31.12.2020 г.) или ако няма транзитен период – след 29-ти март 2019 г. Причината за това е, че според британското правителство, личните карти не били достатъчно сигурни.

• В общия случай, гражданите на ЕС ще могат да използват електронните бариери за проверка на паспортите им и другите им документи за пътуване (удостоверения за settled и pre-settled status, ЕТА Permits или визи).

BG Media London