Документи за бебе, родено в Англия

Струмен Паунов

Alex Development 

07786 967299

www.alexdevelopments.co.uk

Когато бебето се роди в Лондон ще трябва да си извадите акт за раждане от службата за раждания и бракове във Вашия кансъл по местоживеене.

Имате време да получите акта за раждане до 50 ден на детето.

Обикновено издава зелен на цвят (пълен) акт за раждане, като в него се вписват и имената на бебето, къде е родено, имената и професията на бащата и майката.

Отбележете, че въпреки че е родено във Лондон или във Великобритания Вашето бебе не е британски, а български гражданин.

След това за да узаконим акта за раждане( да важи и пред българските власти ) трябва да положим апостил на акта за раждане. Това се прави от Външно министерство на Великобритания (FCO) по определена процедура.

За поставяне на апостил на акта за раждане може да ме потърсите в работно време делник от 9 до 6.

След това акта за раждане на бебето с положен апостил трябва да бъде преведен на български език в Лондон от някой от заклетите преводачи към посолството на Р България в Лондон. Има списък на сайта на посолството със заклетите преводачи.

На преведения акт за раждане с вече положен апостил се прави заверка в консулската служба в посолството.

С така готовия документ в присъствието на бебето и на двамата родители може да се извади временен паспорт, за да можете да приберете бебето в България. Отбележете, че не може да извадите нормален паспорт на бебето веднага, защото бебето няма ЕГН.

Ако някой от родителите няма да може да се прибере с бебето и другия родител е необходимо да направите в консулската служба на посолството Пълномощно към другия родител за вадене на документи и на паспорт на бебето, както и Декларация по образец за изкарване на бебето през границата на България. За това е добре да ползвате услугите на консулските ни служители, които са единствено оторозирани за този вид консулски услуги във Великобритания.

След като бебето и родителя/родителите са в България по местоживеене на майката в общината в служба “ГРАО” се вади български акт за раждане с ЕГН на бебето с лична карта на майката и вече подготвения по описания от мен начин акт за раждане от Лондон.

След като имаме акт за раждане с ЕГН на бебето в България и в присъствието на родителите и бебето му се вади първи паспорт в най-близкото поделения на МВР по местоживеене, а на границата при излизане от България се представя копие на Декларацията за напускане на България от бебето, придружено от другия родител.

Това е накратко процедурата по този вид документи за новородено българче в Лондон.

За справки и съдействие за документите по гореописаното ме търсете от 10 до 5 всеки делничен ден на мобилен: 07786 967299.

За справки не се колебайте да търсите за съдействие и консулската ни служба в посолството на телефон : 020 7589 3763 в делник от 1 до 4 следобед. Или на емайл: consular@bulgarianembassy.org.uk

BG Media London