House Percentage Loan

Ипотечен кредит за българи с доходи от чужбина

Въпреки, че голяма част от българите, които работят и живеят в чужбина, трайно са се установили в съответната държава и са закупили жилище там, търсят вариант да закупят жилищен имот и в България.

Често им се налага да потърсят кредит за тази покупка, или защото нямат цялата необходима сума, или- въпреки че имат собствени средства, предпочитат да ги използват за други цели и да се възползват от изгодните в момента лихви по кредити, които в България никога не са били толкова ниски и достъпни колкото сега. 

Поради факта, че лицето което кандидатства за кредита, работи и живее в друга страна кредитните сделки са по-усложнени и имат допълнителни изисквания към кредитоискателя.

Ще бъдат обсъдени в детайли по-долу изброените особености и изисквания:

Как гледат банките в България на доходите от чужбина

Правилата на банките за кредитиране на Българи с доходи от чужбина са най-разнообразни : от банки, които не предлагат такъв кредит, защото считат, че носи висок риск за тях, през банки, които отпускат такива кредити, но с по-утежнени условия, отколкото при доходи от България и накрая тези банки, които дават най-добри условия за българи с доходи от чужбина, съобразени с профила на клиента.

По-утежнени условия, които в някои случаи предлагат банковите институции :

  • Завишен лихвен процент с около 1-2 пункта, например при пазарни лихви 2,6% , лихвата за кредити с доходи от чужбина може да стигне до 4,5% в някои банки
  • По-ниско финансиране спрямо пазарна оценка – например до 70%, когато стандартно за доходи в България е 80-85%.
  • Имотът трябва да е въведен в експлоатация (да има акт 16). За сравнение – при кредити с доходи от България, обезпечението може да бъде ипотекирано още на акт 14.
  • По-кратък срок на кредита- например не повече от 25 години.
  • За доходите от чужбина вноските по всички кредити (включително кредитни карти, овърдрафти, стокови кредити и лизинг) не трябва да надвишава 30-40%, докато за доходи от България това съотношение е 50-60%.
 • Кредити с доходи от чужбина могат да бъдат само ипотечни
 • Възможно е да се отпусне и потребителски кредит, като едно от условията е клиентът да е получавал поне една година работна заплата по сметка в тази банка.  

Изисквания

Няколко са основните моменти в изискванията към българите, доказващи доходи от чужбина:

 1. Задължително е да има съдлъжник по кредита, с постоянно местожителство в България. Това е лицето, към което банката ще се обърне, ако има повод да се комуникира нещо във връзка с кредита, а не може да се свърже с основния кредитоискател, тъй като той е в чужбина и например е сменил телефон, адрес и е неоткриваем. Желателно е това лице да е близък роднина. Не е задължително да доказва доходи.
 2. Да представи трудов договор и извлечение от банковата сметка за последната година, за да се докаже размера на доходите.

Ако доходите са от собствена фирма или самонаето лице – да се представят данъчните декларации за последните две години.

 1. Справка от кредитно бюро в съответната държава, за да се видят кредитните задължения там и дали редовно са били обслужвани.

Документите следва да са с лицензиран превод от съответния език.

 1. Самоучастие в размер на 15%-30%.

В редки случаи , при много добър профил на клиента като:  високи официални доходи и / или ръководна длъжност в престижна компания, проспериращ сектор ( например IT или финансов сектор) банката може по преценка да направи изключение с някое от изискванията си – например : 

 • да не иска съдлъжник с постоянно местожителство в България, 
 • да приеме имот, който е със степен на завършеност преди акт 16
 • да изисква по-малко самоучастие. 

Доходи от корабоплаване

Към доходите от чужбина се включват и доходите от морско и речно плаване (капитани и други членове на екипажа на ръководни длъжности, както и обслужващ персонал ( например камериерки и персонал в кухнята), тъй като техните трудови договори (контракти) се сключват с чуждестранен работодател – обикновено с корабособственика.

При тях особеното е, че контрактите им са за определен период от време (няколко месеца). Което е извън правилата на банките, че кредитоискателят трябва да е с безсрочен трудов договор.

В тези случаи се търси банка, която приема този вид доходи, въпреки че са срочни.

 Обикновено изискването е наред с предходния контракт, да се покаже и бъдещ такъв или поне бележка , че предстои да бъде сключен, с цел да се гарантират бъдещите доходи за обслужване на кредита.

В момента заради Ковид пандемията, корабите, кото оперират като туристически , са до голяма степен без дейност  и хората, които обичайно са работили в този сектор получават някакви компенсации от работодателите си за времето, през което не са на работа. Тези компенсации обаче не са приемани от банките като доходи за целите на обслужване на кредита. Така че такива искания срещат отказ за кредитиране.

 За екипажите на товарните кораби, които не са спирали дейност, се разглежда всеки случай индивидуално и досега не сме получавали отказ за такова искане за кредит, тъй като доходите им не са засегнати от пандемията.

Когато не могат да се докажат достатъчно доходи

В някои случаи хората, работещи в чужбина имат доходи, но не могат да ги докажат в пълния им размер.

Тогава прибягваме към : 

 • включване на платежосопособен съдлъжник с доходи от България 
 • или като краен вариант кредитът може да се работи по условия „ Без обследване на доходи“, който е с лихва 3 пъти по-висока от пазарната – около 8%. 

След време, при редовно обслужване на кредита (без просорчия и закъснения по вноските), лихвата може да се предоговори на по-ниски нива.

Видове ипотечни кредити с доходи от чужбина

 1. Целеви кредит за покупка – най-често срещаният. Обезпечението трябва да се намира на територията на България. Банките в България не биха отпуснали ипотечен кредит за покупка на имот в друга държава, така както и банка от друга държава не би отпуснала ипотечен кредит за покупка на имот в България. Принципът е, че там където е седалището на банката, в същата държава трябва да е имотът. 

Към целевите кредити спада и този за строителство на къща.

 1. Освен за покупка на имот, с доходи от чужбина може да бъде одобрен и кредит за рефинансиране на текущ ипотечен кредит. Например ако настоящият ипотечен кредит е с висока лихва и други неблагоприятни условия, може да се рефинансира в друга банка като се приемат доходи от чужбина.
 2. Потребителски с ипотека – по-рядко се среща в практиката и по-трудно би бил одобрен с доходи от чужбина. В този случай се залага като обезпечение собствен имот (вече придобит) и сумата от кредита се ползва за някакви цели като например – ремонт на този и/или друг имот или за самоучастие за покупка на имот в другата държава, където трайно пребивава клиентът.

 

Реални случаи на ипотечен кредит с доходи от чужбина

В практиката си Ива Николова има одобрени около 14 такива кредита на обща стойност над 2 600 000 лв:

 • Три ипотечни кредита за покупка на апартаменти във Варна и в София с доходи от Дубай.
  • Два ипотечни кредита с доходи от Швейцария  – единият за рефинансиране на текущ ипотечен кредит, а другият с цел строителство на къща в Швейцария. 
 • Кредит за покупка на инвестиционен имот във Варна, с цел отдаване под наем, с доходи от Швеция.
 • Три кредита за покупка на имот и един за строителство на къща с доходи от морско плаване.
 • Ипотечен кредит с доходи от речен круизен кораб.
 • Потребителски кредит с ипотека с доходи от собствен бизнес в САЩ, с цел основен ремонт на два апартамента в България.
 • Три кредита с доходи от Германия, Англия и Турция, в които клиентите не можаха да докажат изискуемия от банката размер доходи за обслужване на търсения кредит. В тези случаи направихме  кредитите на по-висока лихва с продукта „ Ипотечен кредит без обследване на доходи“. При клиентите с доходи от Турция след една година от усвояването на кредита и след 12 вноски, плащани без закъснение, по тяхна молба за предоговаряне на лихвения процент, банката одобри намаление на лихвата с 50%, с което вноската им стана също с 50% по-малка. За другите клиенти чакаме да минат 12 вноски, за да предоговорят и те условията си на по-облекчени.

 

 • В момента работи и по кредити: с доходи от Белгия, двама клиента от Англия, двама клиента от САЩ за покупка на имот, и с доходи от Сингапур за рефинансиране на ипотечен кредит, взет преди 3 години.

 

Да се получат най-добрите условия при ипотечни кредити с доходи от чужбина изисква познаване на правилата на банките. 

Кредитният консултант, който ежедневно комуникира с банките, е най-добре запознат с техните изисквания и знае къде може да намери решение на даден казус, както и в коя банка какви преференции и индивидуални отстъпки може да договори за клиента. 

Съдействието от страна на кредитния консултант може да спести много време и средства и да осигури най-добрия вариант за кредитиране, съобразен с възможностите и изискванията на клиента.

Автор: Димитър Тачев