Settled status: Гарантиране правата на гражданите на ЕС след Брекзит

Струмен Паунов

Alex Development

07786 967299

www.alexdevelopments.co.uk

През месец ноември 2018 г. приключиха преговорите между Великобритания и ЕС по Споразумението за оттегляне.

Самото Споразумение бе утвърдено на извънреден Европейски съвет на 25 ноември 2018 г.

Раздел 2 от Споразумението за оттегляне третира разпоредбите за гарантиране правата на гражданите на Европейския съюз след Брекзит.

Великобритания напуснa ЕС в 23 часа на 31 януари 2020 г., но като част от Споразумението за оттегляне е постигнато съгласие за наличие на преходен период до 31 декември 2020 г.

Европейско законодателство ще продължи да се прилага от страна на Великобритания през този период, включително правилата за свободно движение на хора.

За да гарантират своите права, всички български граждани, с изключение на лицата с двойно гражданство, ще е необходимо да кандидатстват за придобиване на Статут на уседналост /Settled status/.

Българските граждани, които притежават Permanent residence /Удостоверение за постоянно пребиваване/ също ще трябва да кандидатстват за Статут на уседналост.

Всички български граждани, които разполагат с биометричен паспорт, ще могат да подадат заявление за получаване на Статут на уседналост. Няма да се заплаща такса за молбата.

Всички български граждани, които нямат биометричен паспорт, ще могат да кандидатстват за Статут на уседналост, като изпратят документа си за самоличност за проверка в Home Office по пощата.

BG Media London