Смяна на българска шоф. книжка в Англия

Струмен Паунов

07786 967299

Alex Development 

Ако решите да престоявате повече от 6 месеца в Англия ще Ви се наложи да подмените българската шоф. книжка.

Ако имате категория C ще трябва да си поръчате формата D2 от сайта на DVLA. Идва за седмица.

Ако имате категория C и сте на повече от 45 години ще Ви трябва и медицинско свидетелство от Вашето GP.

За всички останали категории трябва да ползвате формата D1, която може да вземете от всеки Post Office.

Освен основните данни за Вас, се изисква една снимка паспортен формат, изисква се да заплатите такса от 43 лири, да изпратите самата българска шоф. книжка за подмяна, както и документ за самоличност.

Помолете приятел или познат да попълни частта на формата, в която удостоверява вашата самоличност.

Българската шоф. книжка ще бъде изпратена след подмяната с британска в България, и ако решите да я подмените в България за българска ще може да го направите в КАТ по местоживеене в България.

Британската ви шоф. книжка идва в писмо на вашия адрес до 15 работни дни, ден или два след като я получите идва второ писмо с документа ви за самоличност. Запазете листа в британската книжка, него го ползвате при промяна на адрес.

За справки сайта на DVLA 

Всеки, който има нужда от помощ за смяната, да ме търси на посочения телефон делник от 9 до 6.