Как да сменим обслужващата банка в UK?

Миналата година в банките в UK влезе в сила нова услуга, според която смяната на банката ще се случва по-лесно.

Банките обещават, че прехвърлянето ще се случи в рамките на 7 работни дни, като освен това ще има информация за всички входящи и изходящи плащания, която ще се мести в новите сметки.

Ако банките наистина спазват тези си обещания, гражданите, възползващи се от техните услуги ще си спестят притесненията,

че ще пропуснат важни плащания, като ипотеки и данъчни задължения, или че работодателят ще изпрати заплатата към старата сметка.

Новата услуга Current Account Switch ви дава възможност да изберете най-удобната за вас дата, за да започнете да използвате новия си профил. Преместването на всички данни от старата ви сметка ще се случва в срок от 7 работни дни. Досега смяната на банката и процедурите, свързани с това, отнемаха около 18 до 30 работни дни.

След като изминат 13 месеца от преместването новата обслужваща ви банка ще осигури информация за плащанията, направени на стария ви акаунт, или взети от стария ви профил, като те ще бъдат автоматично пренасочени към новия. За вас си остава отговорността да уведомите за новата си сметка тези, от които очаквате да ви изпращат пари.

Новата ви банка ще се грижи за всички ваши плащания, както и за приходите, като например от заплата. Можете да бъдете спокойни и за парите в старата си сметка, защото те ще бъдат прехвърлени в новия ви акаунт на датата, определена за извършване на промяната на използваните банкови услуги.

Разбира се не трябва да изключваме вероятността по време на преместването нещо да се обърка, но в такъв случай новата, избрана от вас банка, ще възстанови всички лихви (платени или изгубени) и такси, направени от двете ви – нова и текуща сметка, в резултат на този провал.

Услугата, свързана с използването на нова сметка в друга банка е безплатна.

www.alexdevelopments.co.uk

BG Media London