Студент в UK- такси и заеми

Такси
Учениците на редовно обучение на възраст 16-18 години, които се обучават в училище или колеж на LEA (local education authority), няма да плащат образователни такси. Задочните ученици и студентите над 19 години може да плащат такси, като сумата по тях ще се различава в отделните колежи.

Финансова подкрепа

Ако решите да продължите с последващо или висше образование, може да успеете да получите финансова подкрепа. Тази помощ включва: • Educational Maitainnance Allowance; • Income Support (помощи), income-based Jobseeker’s Allowance, Housing Benefit (жилищни помощи) и Council Tax Benefit; • помощ с образователните ви такси, ако дохода ви е по-малък от определен минимум; • заеми, за да покриете ежедневните си разходи; • помощ ако сте с физическо увреждане; • транспортни разходи; • помощ ако търсите убежище или сте бежанец; • спонсорство. Цялостна и актуална информация относно финансовата помощ за студенти, можете да намерите в уебсайта на DfES (www.dfes.gov.uk).
Може ли синът ми да получи финансова помощ, за да отиде в колеж след неговите GCSE? LEA не са длъжни да дават финансова подкрепа на учениците над 16 години. Обаче, имат властта да го направят. Всеки LEA има свои собствени правила относно помощта за студентите, които желаят да продължат образованието си. Те могат да дадат определено количество пари във формата или на Educational Maitainnance Allowance, или на LEA субсидии. Ако живеете в Уелс, можете да получите Assembly Learning Grant, които да ви помогнат с разходите по вашето образование, дори и самия колеж да не се намира в Уелс.
Възможно е синът ви да получи Income Support, income-based Jobseeker’s Allowance, Housing Benefit и Council Tax Benefit. Обаче, правилата за претендирането за подобен вид помощи са ограничени до определен кръг студенти, така че може и да не получите помощ по този начин.
Колежите също има свои собствени средства, които могат да бъдат използвани за помощ на определени студенти. Всеки колеж си има собствени правила за даването на подобни средства. Повече информация можете да получите от самия колеж.

Държавни помощи и данъчни кредити

Правилата относно студентите и помощите са сложни. Ако сте студент и искате повече информация относно помощите, свържете се с National Union of Students (Англия: 020 7272 8900, Уелс: 029 2037 5980) или с Citizens Advice Bureau.
Висше образование – субсидии и заеми
Основното форма на финансова помощ за студентите е помощ спрямо образователните такси (която не е необходимо да бъде възвърната) и заеми за покриване на ежедневните разходи. Има и друг вид помощ – при финансово затруднение, за студенти с физическо увреждане и за гледачи.
Има множество начини, с които можете да си набавите финансова помощ, ако решите да следвате висше образование. Department for Education and Skills (DfES) има много добра брошура, която се нарича Financial Support for Higher Education Students – наръчник, който можете да откриете в www.dfes.dov.uk/studentsupport или от линията за заявките на DfES Student Support: 0800 731 9133.
Спонсорство
Някои компании предлагат спонсорства на студентите, обикновено за съпътстващ курс, при условие че студента ще работи за компанията в рамките на определен период от време по време на, или след курса.
www.alexdevelopments.co.uk
BG Media London