Важно съобщение за пристигащите в Обединеното кралство

МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС СЛЕДНАТА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗИ НА ВАШИЯ ДОСТЪП И ПРЕСТОЙ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО!!!

Призоваваме ви стриктно да спазвате изискванията, които въвеждат британските власти!

От 8 юни 2020 г. всички пътници, пристигащи в Обединеното кралство, ще бъдат поставени под задължителна 14-дневна карантина.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ КАРАНТИНАТА:

Предвидени са изключения, включително за :

– медицински специалисти, които имат отношение към лекуването на коронавирус;

– превоз на товари и транспорт;

– пътници, пристигащи от Общата зона за пътуване /Common travel area/, обхващаща Ирландия, о. Ман, Нормандските острови, ако през последните 14 дни не са били извън Общата зона за пътуване;

–  сезонни работници – те ще е необходимо да се самоизолират на работните си места, където обикновено са разположени и техните квартири;

– Транзитни пътувания, при които пътниците не преминават граничен контрол не изискват поставяне под карантина. Ако транзитното пътуване предполага пренощуване на територията на ОК, то пътниците могат да прекъснат карантината, за да напуснат страната.

Пълен списък на изключенията е публикуван на портала на британското правителство https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules .

ПОПЪЛВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР ПРЕДИ ПРИСТИГАНЕ

Пътуващите до Великобритания ще трябва предварително да попълват електронен формуляр, в който да предоставят техни данни за контакт, пътен план и адрес, на който ще прекарат 14-дневната карантина. Формулярът ще намерите на следния линк :  https://www.gov.uk/uk-border-control

На лица, които влизат на територията на Великобритания и отказват да попълнят формуляра, може да бъде наложена глоба от 100 британски лири, както и да не бъдат допуснати в страната. Ако лицата не могат да посочат конкретен адрес, на който ще прекарат 14-дневната карантина, ще им бъде осигурено настаняване за тяхна сметка в жилище, осигурено от британското правителство.

На посочените в електронните формуляри адреси ще бъдат извършвани проверки за спазване на наложената карантина. Ако на територията на Англия бъде установено нарушаване на карантинните мерки, на лицата ще бъде налагана фиксирана глоба от 1 000 лири. Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще имат възможност да въведат индивидуален подход спрямо нарушителите. Спрямо лица, които отказват да заплатят наложените санкции, ще могат да бъдат завеждани съдебни дела и да им бъде постановявана неограничена по размер санкция.
Наличието на отрицателен тест за наличие на COVID-19 не е основание за избягване на карантина.

ПРЕПОРЪКИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА 14-ДНЕВНАТА КАРАНТИНА СЛЕД ПРИСТИГАНЕТО В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО :

  1. Пристигащите трябва директно да се отправят към мястото, на което ще прекарат карантината. Придвижването може да става с личен транспорт, включително и с превозни средства на близки или приятели. Препоръчва се използването на обществен транспорт да става само при крайна необходимост. При използване на обществен транспорт, пътниците трябва да бъдат с покрити нос и уста и да спазват дистанция от 2 метра;
  2. По време на 14-дневната карантина лицата могат да напускат мястото, в което са настанени, само в следните случаи :
  • При нужда от спешно лечение;
  • При нужда от използване на социални услуги;
  • За закупуване на храни и лекарства;
  • За присъствие на погребални церемонни;
  • В случай на извънредна ситуация /напр. пожар/
  1. По време на 14-дневната карантина лицата не могат да бъдат посещавани от близки и роднини, освен ако последните не полагат грижи за тях;
  2. Ако карантината се прекарва в жилище на близък или роднина се препоръчва ограничаване на времето за контакт с домакина. Ако карантината се прекарва в хотел или къща за гости, не могат да бъдат използвани общите части като : барове, ресторанти, фитнес-центрове и др.Винаги трябва да се спазва дистанция от 2 метра.

Указанията на британските власти са да не предприемате пътуване, в случай че имате симптоми на Коронавирус! Ако развиете симптоми на заболяването по време на пътуването, трябва незабавно да информирате екипажа на самолета, ферибота, автобуса или влака, в който се намирате.