Не ми дават p45/P60. Какво да правя?

Струмен Паунов

Alex Development

07786 967299

www.alexdevelopments.co.uk

Много често работодателят при напускане не предоставя на работника документа P45/P60. Този факт прави невъзможно осчетоводяването на данъчната година.

Сега зная, че някой ще каже може да се ползва последния пейслип. Да, така е, ако на него има PAYE Reference на работодателя, обикновено я нама и тази гимнастика отпада като вариант.

Има няколко прости решения. Първо говорете с вашия работодател и му поискайте документа, не става веднага, защото трябва да бъде изготвен от счетоводителя на компанията и тогава да ви го изпратят на емйл или в писмо. Работодателят е длъжен да ви го издаде, няма не искам. Ако не иска-имате право да го докладвате на HMRC, че не иска да ви издаде документа.

Втори вариант е да позвъните на HMRC на 03002003310 и да изискате писмо с вашата история като наето лице за годината/Employment History Letter. Питат за NI Number, пълно име, дата раждане и адрес. Могат да ви попитат за име на работодателя. Печатат ви писмото на момента от тяхната система и ви го изпращат на вашия адрес за 5 дни. В това писмо има данни, които HMRC  имат за вас и може да използвате тези данни за вашия Tax return. И сте готови, без да хабите повече нерви и време.

Хубав и успешен ден на всички!

BG Media London