Нов начин на заплащане на такси и осигуровки в Англия

Струмен Паунов

www.alexdevelopments.co.uk

07786 967299 9/6 делник, 10/3 празник

От 17 декември 2018 заплащането на такси и осигуровки за самоосигурените лица към HMRC ще става чрез Direct Debit от вашата банкова сметка, по телефона на 03002003310 с дебитна или кредитна карта или онлайн тук

От 13 януари 2018 HMRC  няма да приема плащане по телефона с лична кредитна карта, а само от бизнес кредитна карта или лична дебитна карта.

Вече няма да има писма по пощата, няма и защо да ги чакате, за да платите с тях във вашата банка или Post Office.

Краен срок за заплащане си остава 31 януари на следващата година, като забавата на плащането води до лихви на сумите. Засега не са обявили глоби за неплащане навреме, но и това можем да очакваме.

Ако имате по-голямо задължение от осигуровки и такси, или имате неплатени суми за отминали периоди може на горепосочения от мен телефон да искате да сключите сделка за плащане с Direct Debit от вашата банкова сметка на части- 3, 5 или 8, 10 части.

BG Media London