ДОкументи за работа в англия

CIS за строители

CIS за строители

След като сте взели изпита CSCS  Тest по охрана и безопасност на труда на строителните обекти е UK, след получен NI Number и получен данъчен номер UTR е необходимо да направите Вашата CIS регистрация в Данъчната служба на Великобритания / Tax Office.

Само след такава регистрация от заработката Ви като строител няма да удържат 30% а само 20%, които суми можете да си върнете с годишната Ви данъчна декларация/Tax Return.

Не отлагайте тази регистрация във времето, защото губите 10% от заработените с труд пари, които да влезнат веднага в джоба Ви, вместо да чакате да си ги върнете с данъчната си декларация.